MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija / Obiteljska medicina HR ENG

Upalne bolesti crijeva – suradnja gastroenterologa s liječnicima obiteljske medicine i udrugama pacijenataInflammatory bowel diseases – collaboration between gastroenterologists, general practitioners and patients organisations

Brankica Mijandrušić Sinčić

Od upalnih bolesti crijeva najčešće obolijevaju mlade osobe koje čine najproduktivniji dio društva, a incidencija bolesti u našoj je zemlji u porastu. Bolest je kroničnoga tijeka, što čini golem teret za bolesnike, ali i za društvo i zdravstveni sustav. Etiologija bolesti nije u potpunosti razjašnjena, ali se smatra da znatnu ulogu imaju čimbenici okoliša povezani s „prozapadnjačkim“ načinom života i prehrane. Važna je suradnja liječnika obiteljske medicine i gastroenterologa u ranom postavljanju dijagnoze i praćenju bolesnika, pri čemu su C-reaktivni protein i fekalni kalprotektin najvažniji laboratorijski biljezi upale. Ciljevi su liječenja postizanje duboke remisije što podrazumijeva prestanak simptoma uz mukozno cijeljenje. U liječenju se primjenjuju protuupalni lijekovi, imunosupresivi i biološka terapija. Za bolesnike je najvažnije u ranoj fazi bolesti provesti učinkovito liječenje jer se tako smanjuje broj komplikacija, hospitalizacija i kirurških zahvata. Udruge oboljelih od upalnih bolesti crijeva važan su partner u postizanju navedenih ciljeva.

Ključne riječi:
upalne bolesti crijeva; Crohnova bolest; ulcerozni kolitis; fekalni kalprotektin; praćenje bolesnika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

In Croatia, incidence of inflammatory bowel disease, being most common in young people who represent the most productive part of a society, has been growing. It is a chronic disease, which implies a huge burden on patients, but also on the society and the health system. Etiology of the disease is not fully clarified, but it is considered that environmental factors associated with „westernization“ of eating habits and lifestyle may play an important role. Collaboration between general practitioners and gastroenterologists is important for early diagnosis and monitoring of patients, C reactive protein and fecal calprotectin being the most important biomarkers. The treatment goal is to achieve deep remission which implies symptoms resolution and mucosal healing. Today, anti-inflammatory, immunosuppressive and biological therapies are used. It is essential for the patients to get an efficient treatment at the early stage of the disease, thus reducing the number of complications, hospitalizations and surgical treatments. Associations of patients with inflammatory bowel diseases play an important role in the realization of these goals. 

Key words:
inflammatory bowel disease; Crohn’s disease; ulcerative colitis; fecal calprotectin; patient monitoring