MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Unaprjeđenje upravljanja kardiovaskularnim rizicima u obiteljskoj medicini – sustavna primjena kontinuiranoga mjerenja arterijskoga tlakaImprovement of cardiovascular risk management in family medicine – systematic application of continuous measurement of arterial pressure

Ines Diminić Lisica, Tamara Fable

 Zbog dostupnosti zdravstvene službe, kontinuiteta praćenja populacije te specifičnoga modela skrbi, obiteljski liječnici imaju priliku svojim stručnim pristupom, utemeljenom na najboljim dokazima, znatno utjecati na upravljanje kardiovaskularnim rizicima. Mjerenje kvalitete pružene skrbi postaje sve važnije, poglavito zbog zdravstvenih ishoda, ali i kao mjera potrošnje novca u zdravstvu. Primjena kontinuiranoga mjerenja arterijskoga tlaka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti najispravnije je sredstvo u postavljanju dijagnoze i liječenju arterijske hipertenzije. Brojna istraživanja potvrđuju da je kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka najznačajniji pretkazatelj budućih kardiovaskularnih događaja. Ono omogućuje identifikaciju bolesnika sa „sindromom bijele kute“ i bolesnika s maskiranom hipertenzijom. Može davati uvid u prognozu bolesti. Pomaže u otkrivanju hipotenzivne krize u bolesnika na antihipertenzivnoj terapiji. Omogućuje procjenu učinka antihipertenziva i precizniju liječničku intervenciju.

Ključne riječi:
kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka; obiteljska medicina; upravljanje kardiovaskularnim rizicima

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Due to the availability of health care services, continuity of population monitoring and a specific model of care, family physicians have the opportunity to significantly influence the management of cardiovascular risks by their expert approach, based on the best evidence. Measuring the quality of the provided care is becoming increasingly important primarily because of health outcomes, but also as a measure of spending money in healthcare. The use of continuous measurement of arterial pressure in primary care is the most appropriate tool in the diagnosis and treatment of arterial hypertension. Numerous studies confirm that continuous measurement of arterial pressure is the most significant predictor of future cardiovascular events. It allows the identification of patients with „white coat syndrome“ and the patients with masked hypertension. It may give an insight into the prognosis of the disease. It helps detect hypotensive crisis in patients on antihypertensive therapy, provides an assessment of the effect of antihypertensive drugs and more accurate medical intervention.

Key words:
cardiovascular risk management; family medicine; 24 h-ambulatory blood pressure monitoring