MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Pregledni članak  •  Palijativna medicina HR ENG

Umjetnost u palijativnoj skrbiArt in palliative care

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Mladen Janjanin, Peruško Bogdanić, Robert Šimrak, Josip Baće, Borna Baletić, Dalibor Cikojević

Umjetnost je važna u svakom području ljudskoga života, a njezino se značenje stvara u složenomu komunikacijskom procesu između umjetnika, umjetničkog djela i publike. Umjetnost i kreativni rad neke su od temeljnih ljudskih aktivnosti i sastavni su dio svakoga ljudskog života te mogu biti iznimno korisne i u cjelokupnom olakšanju simptoma i egzistencijalne patnje s kojom se suočava osoba s neizlječivom bolešću i članovi njezine obitelji. Umjetnost u palijativnoj skrbi može se primijeniti kao metoda senzibilizacije javnosti za važnost kvalitetnog i sveobuhvatnog pristupa osobama oboljelima od neizlječivih bolesti, ali je važna i kao metoda podučavanja profesionalaca o palijativnoj medicini te osobito kao oblik terapije (art-terapija) za oboljele i članove njihovih obitelji.

Ključne riječi:
art-terapija; književnost; likovna umjetnost; glazba; palijativna skrb; simulirani bolesnik; umjetnost; verbatim kazalište

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120

Art is important in every area of human life and its meaning is created in the complex communication process between the artist, artwork and audience. Art and creative work are some of the basic human activities. They are an integral part of every human life and can be extremely useful in the overall relief of symptoms and existential suffering faced by people with an incurable disease and their families. Art in palliative care can be used as a method of promoting awareness of the importance of using a quality and comprehensive approach towards people suffering from incurable diseases, but it is also important as a method of teaching professionals on palliative medicine, and especially as a form of therapy (art therapy) for patients and their families.

Key words:
art; art-therapy; literature, art; music; palliative care; simulated patient; verbatim theater