MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Uloga suvremenih suportivnih obloga u liječenju venskih ulceracijaThe role of modern dressings in the management of venous ulcers

Sandra Marinović Kulišić

Zbrinjavanje venskog vrijeda modernim suportivnim oblogama jedan je od načina liječenja koji se, poput ostalih medicinskih postupaka, može primijeniti tek nakon postavljanja odgovarajuće dijagnoze. To podrazumijeva adekvatnu procjenu i utvrđivanje uzroka nastanka rane te uklanjanje svih neželjenih čimbenika koji mogu utjecati na proces cijeljenja. U suvremenoj kliničkoj praksi pri liječenju venskog vrijeda usvojeni su principi tzv. vlažne sredine, koja osigurava potrebnu vlažnost za cijeljenje rane, jer se svi kemijski i fizički procesi u rani odvijaju djelovanjem različitih enzima. To se u prvom redu odnosi na aktivnost proteaza i čimbenika rasta, koji su aktivni u inflamatornoj fazi cijeljenja. Liječenje kroničnih rana suportivnim oblogama skraćuje vrijeme cijeljenja rane i smanjuje broj dolazaka bolesnika na previjanje, što podrazumijeva i veliki ekonomski učinak. 

Ključne riječi:
cijeljenje rane; obloge; povoji; venski vrijed

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

The use of modern dressings in the management of venous ulcers is a treatment method that may be administered only after the appropriate diagnosis has been made. It assumes adequate assessment and identification of causes and removal of all untoward factors that may affect the healing process. Current clinical practice of venous ulcer management has adopted the principles of the so-called “moist environment”, which ensure the moisture needed for the wound to heal. All physical and chemical processes in the wound occur due to activity of different enzymes, primarily proteases and growth factors, which are active in the inflammatory phase of the healing process. The treatment of chronic wounds by modern dressings reduces the time needed for wounds to heal and number of visits for re-dressing, which subsequently reduces the cost of treatment. 

Key words:
bandages; occlusive dressings; varicose ulcer; wound healing