MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Uloga stomatologa u liječenju onkoloških bolesnikaDentist’s role in cancer patient management

Vlaho Brailo, Lucija Majhen

Liječenje maligne bolesti, bilo kemoterapijom, zračenjem ili imunoterapijom, ima brojne komplikacije u usnoj šupljini. Akutne komplikacije pojavljuju se za vrijeme liječenja, dok se kronične komplikacije mogu pojaviti mjesecima i godinama nakon završetka onkološkoga liječenja. I jedne i druge ograničuju svakodnevno funkcioniranje bolesnika znatno utječući na kvalitetu života. Pravodobnim stomatološkim liječenjem, može se smanjiti intenzitet akutnih i minimalizirati rizik za pojavu kroničnih oralnih komplikacija. Zbog toga bi svi onkološki bolesnici trebali obaviti stomatološki pregled prije početka onkološkoga liječenja i pristupiti liječenju osnovne bolesti sa saniranom usnom šupljinom.

Ključne riječi:
kemoterapija; mukozitis; osteonekroza čeljusti; prevencija; zračenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 139/140

Treatment of malignancy, either by chemotherapy, irradiation or immunotherapy has numerous complications in the oral cavity. Acute complications occur during treatment, while chronic complications may occur months and years after completion of the treatment. Both limit patient’s daily functioning, significantly affecting a quality of life. Timely dental treatment may reduce the intensity of acute complications and minimize the risk of occurrence of chronic oral complications. This is why all cancer patients should undergo dental exam before their cancer treatment and begin the treatment with repaired oral cavity.

Key words:
chemotherapy; irradiation; mucositis; osteonecrosis of the jaw; prevention