MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Pregledni članak  •  Palijativna medicina HR ENG

Uloga obiteljskoga liječnika u zbrinjavanju palijativnog bolesnikaThe role of the family physician in care of palliative patients

Tanja Pekez Pavliško, Ines Balint

Organiziranje palijativne skrbi među najzahtjevnijim je područjima zdravstvene zaštite, jednako kao i organizacija hitne medicinske pomoći. Više je razloga tome, od potrebe za multidisciplinarnim pristupom u skrbi o bolesniku, do suočavanja s vrlo osjetljivim razdobljem života kako bolesnika tako i njegove obitelji i skrbnika. Stajališta su strukovnih udruga da je liječnik obiteljske medicine s članovima svojega tima glavni nositelj skrbi o palijativnom bolesniku. Tek kada kapaciteti toga tima nisu dovoljni, ili druge okolnosti to zahtijevaju, uključuju se i drugi oblici zbrinjavanja (specijalisti palijativne medicine, akutni palijativni kreveti te hospiciji). U Hrvatskoj, uz iznimke nekih regija, nema preciznih statističkih podataka o broju bolesnika koji boluju od neizlječivih bolesti, što otežava organizaciju palijativne skrbi na svim razinama zdravstvene zaštite.

Ključne riječi:
kompetencije liječnika obiteljske medicine; obiteljska medicina; palijativna skrb; specijalističko usavršavanje; zdravstveni sustav

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120

Along with organization of emergency medical services, organization of palliative care is among the most demanding areas of health care. Reasons are numerous, from the need for a multidisciplinary approach to patient care, to patients, their families and caregivers facing a very sensitive period of life. Professional associations’ opinion is that family practitioners with their team members play the main role in the care for the palliative care patients. Only when the capacities of such teams are not sufficient, or when other circumstances occur, another forms of care are included (palliative medicine specialists, acute palliative beds and hospices).With the exception of some regions, there is no accurate statistic data regarding the number of patients suffering from incurable diseases in Croatia. On each level of health care, this makes the organization of palliative care more challenging.

Key words:
family physicians competence; family medicine; health system; palliative care; specialist training