Uloga obiteljskoga liječnika u zbrinjavanju bolesnika u različitim stadijima kronične bubrežne bolesti

Autor: Ivana Kovačević Vojtušek, Josipa Josipović
Sažetak:

Kvalitetna zdravstvena skrb o bolesnicima s kroničnom bubrežnom bolešću može se ostvariti jedino zajedničkim, komplementarnim djelovanjem liječnika obiteljske medicine i subspecijalista nefrologa. Potrebno je naglasiti važnost liječnika obiteljske medicine u otkrivanju rane faze kronične bubrežne bolesti, metodama pretraživanja populacije pod rizikom, osnažiti njihovo sudjelovanje u liječenju ranijih faza bolesti, ali i istaknuti moguća područja djelovanja u kasnijim stadijima bolesti te u bolesnika s transplantiranim bubregom. Kvalitetni, praktično usmjereni edukacijski programi za liječnike obiteljske medicine u obliku tečajeva trajnog usavršavanja, te uspostavljanje dobrih komunikacijskih kanala između obiteljskih liječnika i nefrologa nužan su preduvjet za ovakav način zbrinjavanja bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću u svim stadijima. 

Ključne riječi:
kronično zatajivanje bubrega; kvaliteta zdravstvene zaštite; primarna zdravstvena zaštita

OGLAS