MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Uloga mobilnoga palijativnog tima u skrbi o pacijentu s karcinomom probavnoga traktaThe role of the mobile palliative team in caring for the digestive tract cancer patient

Milana Topić Petričić

Palijativni bolesnici koji boluju od uznapredovalih, progresivnih i neizlječivih bolesti. Palijativna skrb služi poboljšanju kvalitete života i smanjenju patnje bolesnicima i njihovim obiteljima. Glavni cilj mobilnih palijativnih timova, kao dijela primarne zdravstvene zaštite, liječenje je palijativnih bolesnika u njihovim domovima. Velik broj palijativnih bolesnika boluje od karcinoma probavnoga trakta. Neki od simptoma oboljelih, koje mobilni palijativni timovi liječe jesu dehidracija, bolovi, mučnina/ povraćanje, štucavica, opstipacija, ascites, retencija urina. Skrb koju pružaju jest ona koja je moguća u kućnim uvjetima i koja je u takvim uvjetima sigurna za bolesnika. Osim zdravstvene skrbi bolesniku se pružaju savjeti te psihosocijalna potpora bolesniku i obitelji. Obitelj koja brine o oboljelom članu, uz ostale je sudionike, vrlo važan član u pružanju kontinuirane skrbi o palijativnom bolesniku.

Ključne riječi:
karcinomi probavnoga trakta; mobilni palijativni tim

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

Palliative care aims to improve the quality of life and reduce suffering for patients and their families. The main goal of mobile palliative teams, as a part of primary level health care, is the treatment of palliative patients in their homes. A large number of palliative patients suffer from digestive tract cancers. Among their symptoms are dehydration, pain, nausea/vomiting, stinging, constipation, ascites and urinary retention, all of which aretreated by the mobile palliative teams. The care they provide is the one that is possible and safe in home conditions. Apart from care, patient counselling and psychosocial support for the patient and family are provided. A family who takes cares of the patient is, along with other participants, a very important member in providing continuous care for the palliative patient.

Key words:
digestive tract cancer; mobile palliative team