MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Radiologija HR ENG

Uloga magnetske rezonancije u dijagnostici demencijaRole of MRI in diagnosis of dementia

Zidanić Martina, David Ozretić, Ranka Štern-Padovan

Postavljanje dijagnoze demencije temelji se u prvom redu na kliničkom nalazu i neuropsihološkim testovima, a glavna uloga radioloških slikovnih metoda je isključenje bolesti koje oponašaju dementni sindrom, a mogu biti kirurški liječene, te otkrivanje specifičnih promjena u mozgu koje zajedno s kliničkim nalazom povećavaju specifičnost postavljanja dijagnoze i određivanja vrste demencije. Magnetska rezonancija je zbog visoke prostorne rezolucije i kontrastnosti prikaza sive i bijele tvari mozga metoda izbora u postupku obrade bolesnika s demencijom. Omogućava rano otkrivanje i procjenu stupnja atrofije i vaskularnog oštećenja, što je najvažniji dijagnostički pokazatelj, dok pojedine specifične promjene omogućuju i usmjeravanje u određenu skupinu demencija. 

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest; atrofija; demencija; magnetska rezonancija; starenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

Diagnosis of dementia is based primarily on clinical findings and neuropsychological testing. The main purpose of radiological imaging methods is to rule out diseases that mimic dementia syndrome and can be surgically treated and to discover specific changes in the brain that together with clinical findings increase the specificity of diagnosis. Magnetic resonance imaging (MRI) is a method of choice in the evaluation of patients with dementia because of its high spatial resolution and high contrast between grey matter and white matter. It allows early discovery and grading of atrophy and vascular damage, which are the most important diagnostic predictors, while other specific findings can point to a distinct disease group. 

Key words:
aging; Alzheimer disease; atrophy; dementia;magnetic resonance imaging