MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Uloga liječnika obiteljske medicine u dijagnostici, liječenju, praćenju i rehabilitaciji bolesnika s multiplom sklerozomThe role of family physician in the diagnosis, treatment, monitoring and rehabilitation of patients with multiple sclerosis

Diana Kralj, Damir Kralj

Broj oboljelih od multiple skleroze (MS) u Hrvatskoj je u porastu, a raspon njihove dobi je sve veći. MS je multifaktorski uzrokovan, a klinička je prezentacija vrlo raznolika. Liječnik obiteljske medicine (LOM) holistički pristupa bolesniku i njegovu problemu. Dodatna je prednost, u odnosu na druge specijalizacije, dugotrajan odnos s oboljelima i njihovim obiteljima. U okviru svojega djelovanja LOM ima jedinstvenu mogućnost preventivnoga djelovanja, dijagnostike, liječenja, praćenja i rehabilitacije oboljeloga. Pri tomu je nužna podrška zdravstvenoga sustava, obitelji oboljeloga, kao i društva u cjelini. Pravodobno postavljena dijagnoza, aktivno liječenje i rehabilitacija, mogu dovesti do poboljšanja očekivanih ishoda liječenja. Za uspješnost i ujednačenost postupaka i metoda liječenja, nužno je oblikovati i usuglasiti skup smjernica utemeljenih na suvremenim znanstvenim dokazima te s njima usuglasiti i administrativne postupke u sustavu javnoga zdravstva. 

Ključne riječi:
angažman oboljeloga; multipla skleroza; obiteljski liječnik; postupak liječenja; rehabilitacija; uloga obitelji

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 142

The number of patients with multiple sclerosis (MS) in Croatia is on the rise and their age range is increasing. MS is caused by multiple factors, and the clinical presentation is very diverse. The family physician approaches the patient and his problem holistically. An additional advantage compared to other specializations is the long-term relationship with patients and their families. Within its activitiesthe family physician has a unique possibility of preventive action, diagnostics, treatment, monitoring and rehabilitation of the patient. In doing so, the support of the health care system, the patient’s family and society as a whole is necessary. Timely diagnosis, active treatment and rehabilitation can lead to an improvement in the expected treatment outcomes. For the success and uniformity of treatment procedures and methods, it is necessary to form and agree on a set of guidelines based on current scientific evidences and to harmonize administrative procedures within the public health system with them.

Key words:
family doctor; multiple sclerosis; patient engagement; rehabilitation; role of the family; treatment procedure