Uloga liječnika obiteljske medicine u dijagnostici, liječenju, praćenju i rehabilitaciji bolesnika s multiplom sklerozom

Autor: Diana Kralj, Damir Kralj
Sažetak:

Broj oboljelih od multiple skleroze (MS) u Hrvatskoj je u porastu, a raspon njihove dobi je sve veći. MS je multifaktorski uzrokovan, a klinička je prezentacija vrlo raznolika. Liječnik obiteljske medicine (LOM) holistički pristupa bolesniku i njegovu problemu. Dodatna je prednost, u odnosu na druge specijalizacije, dugotrajan odnos s oboljelima i njihovim obiteljima. U okviru svojega djelovanja LOM ima jedinstvenu mogućnost preventivnoga djelovanja, dijagnostike, liječenja, praćenja i rehabilitacije oboljeloga. Pri tomu je nužna podrška zdravstvenoga sustava, obitelji oboljeloga, kao i društva u cjelini. Pravodobno postavljena dijagnoza, aktivno liječenje i rehabilitacija, mogu dovesti do poboljšanja očekivanih ishoda liječenja. Za uspješnost i ujednačenost postupaka i metoda liječenja, nužno je oblikovati i usuglasiti skup smjernica utemeljenih na suvremenim znanstvenim dokazima te s njima usuglasiti i administrativne postupke u sustavu javnoga zdravstva. 

Ključne riječi:
angažman oboljeloga; multipla skleroza; obiteljski liječnik; postupak liječenja; rehabilitacija; uloga obitelji

OGLAS