Uloga liječnika obiteljske medicine u dijagnosticiranju i liječenju Alzheimerove bolesti

Autor: Sanja Klajić Grotić

Prema preporukama SZO-a trenutno najvažnije oružje u borbi protiv posljedica Alzheimerove bolesti pravodobno je prepoznavanje ranih simptoma bolesti. Trenutno nema lijeka koji bolest liječi, ali postoje lijekovi koji mogu usporiti razvoj simptoma i tako poboljšati kvalitetu života oboljele osobe u obitelji i zajednici. Antidementiv je potrebno što ranije uvesti u terapiju. Prvi simptomi bolesti su zaboravljivost, poteškoće u govoru i pisanju, gubitak koncentracije, učestalo zametanje stvari te vremenska i prostorna dezorijentacija. Educirani liječnik obiteljske medicine ili specijalist obiteljske medicine (LOM/SOM) može kod višegodišnjih pacijenta uočiti promjene u ponašanju i kogniciji, započeti dijagnostičku obradu i zajedno s kolegom neurologom ili psihijatrom postaviti dijagnozu te uvesti antidementiv u terapiju. Svojim znanjem i empatijom LOM/SOM treba bolesnika i njegovu obitelj voditi kroz sve faze bolesti i prepoznati burn-out sindrom obiteljskih njegovatelja. Kroz sve tri faze Alzheimerove bolesti, uz kognitivne simptome, javljaju se i nekognitivni simptomi bolesti kao što su promjene ponašanja, raspolo[1]ženja i osobnosti te je neophodno i njihovo liječenje. Liječenje oboljelih od Alzheimerove bolesti zahtijeva multidisciplinarni pristup, što je pre[1]duvjet adekvatne skrbi o oboljelima i članovima obitelji.

OGLAS