MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Uloga i mjesto kabineta vještina u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi medicineThe role of skill laboratories in graduate and postgraduate medical education

Neda Pjevač

Kabinet za uvježbavanje kliničkih vještina nezaobilazan je dio suvremene medicinske nastave zbog više razloga, no u prvom redu radi poštede bolesnika. Kabinet kliničkih vještina osnovan je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine, a opremljen je modelima i lutkama na kojima se mogu uvježbavati vještine pružanja hitne medicinske pomoći, te dijagnostičke i intervencijske vještine, počevši od davanja intramuskularnih do primjene intraartikularnih injekcija. Nastava u Kabinetu organizirana je u malim grupama, uz mogućnost individualnog uvježbavanja, sukladno potrebama svakog studenta. Nastava je namijenjena studentima Medicinskog fakulteta, za obvezne i izborne predmete, ali je i sastavni dio nastave na specijalizaciji iz obiteljske medicine. Polaznici visoko vrednuju nastavu u Kabinetu. Kabinet je također otvoren za suradnju i s drugim poslijediplomskim studijima ili tečajevima trajne edukacije liječnika. 

Ključne riječi:
dodiplomska medicinska nastava; klinička kompetencija; poslijediplomska medicinska nastava; podučavanje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

Skill laboratories play an important role in medical education due to the many reasons, one of them being the patients’ safety. Within the contemporary reforms of medical education, a skill lab was opened at the University of Zagreb School of Medicine in 1989. It is equipped with the manikins and models for basic life support training and practicing different diagnostic and therapeutic skills, such as administering intramuscular and intravenous injections. The skill lab is available to both graduate and postgraduate medical students, including the residents in family medicine. The training is organized in small groups, but there is also an option of individual training depending on the needs of each student. The students highly value this type of education. However, the availability of the teaching staff and investments in material resources remain the main challenges in the optimal utilisation of the skill lab. 

Key words:
clinical competence; education, medical, graduate; education, medical, undergraduate; teaching