MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Ugriz krpelja – pristup liječnika obiteljske medicineTick bite – family doctor approach

Ena Filipović Ferenčić, Ines Diminić Lisica

Lajmska bolest najučestalija je, krpeljima prenosiva bolest, uzrokovana spirohetalnim bakterijama iz roda Borellia. Broj slučajeva u Hrvatskoj tijekom posljednjega desetljeća u stalnom je porastu, a u kliničkoj praksi nailazimo na različita postupanja. Iako ima 3 stadija, u ordinacijama obiteljske medicine najčešće se dijagnosticira rani lokalizirani oblik – erythema migrans, u obliku crvenila kože većeg od 5 cm obično na mjestu ugriza, unutar mjesec dana nakon incidenta. Budući da se protutijela razvijaju tek nekoliko tjedana po infekciji, serološka dijagnostika važna je samo za potvrdu daljnjih stadija. Prvi izbor u liječenju je doksiciklin, dok profilaktična primjena antibiotika i cijepljenje protiv tetanusa nisu indicirani. Uloga liječnika obiteljske medicine jest edukacija bolesnika o samokontroli nakon mogućeg izlaganja i pravilnom uklanjanju krpelja, s obzirom na to da se bolest može ponavljati, te pravilan izbor antibiotika da bismo pravodobno spriječili daljnje stadije kojih se pribojavamo. Dok se ne proizvede adekvatno cjepivo, to nam ostaju najvažnija oružja u borbi protiv lajmske bolesti.

Ključne riječi:
erythema migrans; krpelj; lajmska bolest; liječnik obiteljske medicine

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 144/145

Lyme disease is the most common tick-borne disease caused by spirochetal bacteria of the genus Borrelia. The number of cases in Croatia has been steadily increasing over the last decade, and in clinical practice we encounter different procedures. Although it has 3 stages, in family medicine practices most often diagnosed is the early localized form – erythema migrans, in the form of skin redness larger than 5 cm usually at the site of the bite, within a month after the incident. Because antibodies appear only a few weeks after the infection, serological diagnosis is important only to confirm later stages. The first choice in treatment is doxycycline, while prophylactic use of antibiotics and tetanus vaccination are not indicated. The role of family physicians is to educate patients about self – control after possible exposure and proper tick removal, considering that the disease may recur, and the proper choice of antibiotics to prevent the late stages we fear in a time. Until an adequate vaccine is produced, these remain our most important weapons in the fight against Lyme disease.

Key words:
erythema migrans; tick; Lyme disease; family medicine doctor