Učinci obiteljskih politika na fertilitet

Autor: Ivan Čipin
Sažetak:

Kod implementacije i provođenja mjera obiteljske politike potrebno je donijeti svojevrsnu političku odluku koji se ciljevi tom politikom žele postići te odrediti prioritetne među njima. Promocija blagostanja djece i roditelja trebala bi se zakonodavnim propisima staviti kao prioritet u svim javnim mandatima na svim razinama obnašanja političke vlasti. U sklopu toga trebalo bi dati odgovornost lokalnoj samoupravi za provođenje pojedinih mjera obiteljske politike. Djeca rođena danas ljudski su kapital za budućnost Hrvatske. Obiteljska politika bi trebala biti univerzalna jer je svako dijete bitno, neovisno o socio-demografskom podrijetlu i socio-ekonomskom statusu roditelja. Takva bi politika trebala omogućiti jednaka prava i mogućnosti za svu djecu koja žive u Hrvatskoj. U protivnom, riječ je o socijalnoj politici s određenim pronatalitetnim obilježjima, kakva u Hrvatskoj dosad nije dala zadovoljavajuće rezultate

Ključne riječi:
fertilitet; obiteljska politika; odgoda rađanja

OGLAS