Učinak olanzapina u prevenciji mučnine i povraćanja uzrokovanih kemoterapijom

OGLAS


 

Mučnina i povraćanje su česte nuspojave kemoterapije. Neliječena mučnina i povraćanje mogu dovesti do pogoršanja stanja bolesnika, te je važno poduzeti sve mjere prevencije i liječenja ovih nuspojava.

New England Journal of Medicine donosi rezultate istraživanja u kojem je uspoređivana učinkovitost olanzapina i placeba, za prevenciju mučnine i povraćanja u bolesnika koji primaju visoke doze emetogene kemoterapije. U dvostruko slijepom, randomiziranom istraživanju, sudjelovalo je 380 bolesnika. Bolesnici su podijeljeni u dvije grupe, te je prva grupa (192 bolesnika) primala olanzapin u dozi od 10 mg kroz četiri dana, a druga placebo. Bolesnici nisu prije istraživanja nikada primali kemoterapiju, a sada su primali cisplatin (≥70 mg/m2) ili ciklofosfamid-doksorubicin.

Broj bolesnika bez kemoterapijom inducirane mučnine bio je značajno veći kod olanzapina nego kod placeba već u prva 24 sata nakon kemoterapije (74% naprema 45%). U periodu od 25-120 sati nakon kemoterapije taj je odnos bio 42% naprema 25%, a u ukupnom periodu od 120 sati iznosio je 37% naprema 22%. Iako nije bilo toksičnih nuspojava petog stupnja, pojedini bolesnici koji su primali olanzapin imali su povišenu sedaciju drugog dana terapije.
U konačnici autori zaključuju kako je olanzapin, u usporedbi s placebom, značajno poboljšao prevenciju mučnine i povraćanja među bolesnicima koji su primali emetogenu kemoterapiju.

GULIVER IMAGE / GETTY IMAGES

Olanzapin, u usporedbi s placebom, značajno poboljšava prevenciju mučnine i povraćanja među bolesnicima koji su primali emetogenu kemoterapiju