"Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost"


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2013.
Format: 17,5 x 24,5 cm; uvez: tvrdi
Opseg: 234 stranice, 89 slika, 17 tablica

 

Lubanjska osnovica je relativno mala anatomska regija, ali ekstremno složena u anatomskom i funkcionalnom smislu. Zbog velike histološke raznolikosti tkiva u ovoj regiji se javlja široka paleta neoplazmi koje, i kad su histološki benigne, nerijetko imaju maligni klinički tok. Tumori lubanjske osnovice predmet su interesa velikog broja medicinskih specijalnosti i često njihova dijagnostika i liječenje zahtijevaju multidisciplinarni pristup. Zahvaljujući sve dostupnijoj dijagnostici, osobito neuroradiološkim metodama kao što su CT i MR, broj novootkrivenih tumora lubanjske osnovice je u stalnom porastu, što im daje i dimenziju javnozdravstvenog problema.

Navedene činjenice bile su motiv da 23. studenog 2010. Klinika za neurokirurgiju KBC-a „Sestre milosrdnice“ i Razred za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organiziraju multidisciplinarni znanstveni simpozij „Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost“. Simpozij je bio namijenjen specijalistima brojnih struka koji se bave dijagnostikom i liječenjem tumora lubanjske osnovice s ciljem sagledavanja dosega u tom području, trendova znanosti i tehnologije te njihove implementacije u kliničku medicinu.

Zbornik radova simpozija prvi put u našoj literaturi obrađuje to važno medicinsko područje. Osim povijesnog prikaza dijagnostike i liječenja tumora lubanjske osnovice, detaljno je obrađena njihova epidemiologija i patohistološke osobitosti. Opisana je neurološka prezentacija, radiološka dijagnostika, elektrofiziološki intraoperativni monitoring i kirurški principi liječenja bolesnika s tumorima baze lubanje. Minuciozno su opisane metode rekonstrukcije i implantacijski materijali koji se upotrebljavaju u sanaciji morfoloških i funkcionalnih poremećaja. Posebna pozornost posvećena je rehabilitaciji bolesnika liječenih zbog tumora baze lubanje. Dan je pregled suvremenih molekularno-bioloških metoda te genske terapije i primjene nanotehnologije, kao i pravci razvoja primijenjene onkologije i radiokirurgije.

Izdavači Razred za medicinske znanosti HAZU-a, KBC „Sestre milosrdnice“ i Medicinska naklada objavili su dobro opremljenu knjigu s tvrdim koricama ukrašenim prepoznatljivim grafičkim rješenjem. Knjiga ima 20 poglavlja, 234 stranice, ilustrirana je s 89 slika od čega 38 u boji, 17 tablica i 549 literaturnih citata. Voditelj simpozija i urednik knjige prof. dr. sc. Živko Gnjidić, osim povijesnog pregleda u uvodu, vješto je povezao 19 poglavlja i na kraju dao futurističku viziju skore i realne budućnosti u tom području medicine.

Recenzenti akademik Šime Spaventi, prof. dr. sc. Mirko Šamija, prof. dr. sc. Mladen Belicza i prof. dr. sc. Vladimir Petric ocjenjuju da knjiga ima značajke znanstvenog pregleda s dosad najcjelovitijim i sveobuhvatnim prikazom problematike u toj maloj, ali izuzetno značajnoj regiji. Tekstovi su dobro didaktički strukturirani, a brojni i recentni literaturni citati dobra su osnova za znanstvena istraživanja. Knjiga se temelji na stručnoj i znanstvenoj analizi obrađenih vlastitih slučajeva s kritičkim osvrtom u odnosu na korištenu literaturu pa se može mjeriti s knjigama u svjetskoj literaturi, koje obrađuju istu problematiku, a jedinstveni je primjer u našoj literaturi.

Autori su na pregledan i razumljiv način pokazali zbog čega je terapija tumora lubanjske osnovice složena i izazovna. Kritički, stručno i znanstveno obrađuju svaki svoje subspecijalističko područje i pristupaju temama multidisciplinarno. Zahvaljujući napretku kirurških tehnika i konceptu minimalne invazivnosti, koji podrazumijeva maksimalno odstranjenje tumora uz minimalnu operativnu traumu, kirurška resekcija je postala zlatni standard u liječenju tumora lubanjske osnovice. U kombinaciji s drugim modalitetima liječenja sve češće se mogu očekivati dugotrajni povoljni rezultati. Istovremeno je naglašen značaj individualnog određivanja terapijskog postupka temeljenog, između ostalog, i na molekularnogenetskim značajkama tumora koji će se sve više rabiti.

Knjiga je namijenjena prvenstveno specijalistima različitih medicinskih struka koji se bave tumorima lubanjske osnovice, odnosno subspecijalistima, specijalizantima i postdiplomantima koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja tih bolesnika. Kako se knjiga te tematike prvi put pojavljuje u domaćoj literaturi, njezina je važnost velika i opravdano je njeno izdavanje. Veoma je korisna u kliničkoj praksi jer osim pregleda stanja struke i znanosti u tom području jasno ukazuje na trendove razvoja i tehnologije za čiju primjenu treba pripremiti i educirati kadrove.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 107/108