„Tuberkuloza – stara dama u novom ruhu“ - Anamarija Jurčev Savičević, Kornelija Miše i suradnici

OGLASIzdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdavanja: 2021.
Format: 17 x 24 cm;
Uvez: tvrdi
Opseg: 256 stranica

 

 

 

Javnozdravstveno breme tuberkuloze, s obzirom na znatan pobol, smrtnost i njezine društvene posljedice, svojevrstan je poraz suvremene medicine. Nedostupnost brzoga dijagnostičkog testa, dugotrajno liječenje i nepostojanje učinkovitijeg cjepiva od BCG-a ostaju ključnim otvorenim pitanjima u borbi protiv te bolesti, a izobrazba o tuberkulozi, posebice u uvjetima smanjenog pobola u 21. stoljeću, postaje sve važnija kako bi znanja i vještine zdravstvenih profesionalaca ostale na razini nužnoj za njezino iskorjenjivanje. Toj profesionalnoj izobrazbi značajno će pridonijeti prvi sveučilišni udžbenik o tuberkulozi na hrvatskom jeziku, namijenjen studentima medicine i drugih zdravstvenih usmjerenja, poslijediplomcima, specijalizantima i specijalistima u tom području, kao i drugim zdravstvenim stručnjacima.

U 23 poglavlja prikazane se sve ključne epidemiološke, dijagnostičke i kliničke osobitosti tuberkuloze, od njezine prevencije do najsuvremenije kurative. Autori su se koristili cjelokupnom dostupnom literaturom i brojnim izvorima podataka, pa i zaronili u daleku povijest kako bi prikazali stasanje tuberkuloze s poviješću ljudskog roda sve do danas.

Nadzor nad tuberkulozom nužno podrazumijeva pozorno epidemiološko praćenje njezine pojavnosti na globalnoj i na nacionalnoj razini. Na temelju tih podataka planiraju se i provode mjere suzbijanja i sprječavanja tuberkuloze te su stoga detaljno opisane posebnosti hrvatske epidemiološke pojavnosti tuberkuloze i značajke izloženosti, infekcije, bolesti i smrti u svrhu boljeg razumijevanja složenog razvoja te bolesti i specifičnog imunosnog odgovora ljudskog tijela na njezina uzročnika.

Dijagnostički proces prikazan je u svim mikrobiološkim i radiološkim detaljima, od temeljne svjetlosne mikroskopije i klasičnog rendgenograma pluća do najnovijih metoda genotipizacije i kompjutoriziranih radioloških snimanja. Iako se dijagnostičke metode stalno usavršavaju, potreba za brzim testom i dalje ostaje. Prva lokalizacija na koju se pomisli kad je riječ o tuberkulozi jesu pluća pa joj je posvećena posebna pozornost. No detaljno su opisane i druge lokalizacije tuberkuloze – poplućnica, limfni čvorovi, mokraćnospolni sustav, koštano-zglobni sustav, probavni sustav, središnji živčani sustav, oko, koža i druge, koje također treba imati na umu kao moguća sijela infekcije.

Liječenje tuberkuloze traje mjesecima i zahtijeva primjenu kombinacije više antituberkulotika. Stoga su uvrštene najnovije smjernice za liječenje tuberkuloze s važećim terapijskim protokolima, nuspojavama lijekova i rezistencijom uzročnika na antituberkulotike.

Koinfekcija virusom humane imunodeficijencije i bacilom tuberkuloze, zbog razornog utjecaja na staničnu imunost, jedan je od vodećih problema u borbi protiv tuberkuloze u cijelome svijetu. Upravo je zbog toga istodobna infekcija tim dvama uzročnicima, s recentnim spoznajama o zahtjevnoj dijagnostici i usporednom liječenju, dobila svoje mjesto u udžbeniku.

Dječja tuberkuloza i tuberkuloza u trudnoći posebni su i stručno izazovni klinički entiteti. Budući da zahtijevaju minuciozni dijagnostički i terapijski postupak, prikazane su jasne smjernice o skrbi oboljele majke i djeteta.

Kad je riječ o prevenciji tuberkuloze, jedino licencirano cjepivo jest BCG cjepivo. Prikazana su njegova bitna obilježja i utjecaj na pojavnost bolesti. Njime je dosad cijepljeno više od četiri milijarde ljudi širom svijeta i ono je unatoč svojoj nesavršenosti i dalje najbolja zaštita koja je čovječanstvu na raspolaganju.

Tu je i poglavlje posvećeno bakteriozama. Netuberkulozne mikobakterije, koje ne uzrokuju tuberkulozu i ne prenose se među ljudima, često se brkaju s tuberkulozom zbog uzročnika, kliničke slike i sličnog liječenja pa je bilo potrebno i njima posvetiti dužnu pozornost i diferencirati razlike i posebnosti tih odvojenih kliničkih entiteta.

Cjelovita slika o pojavnosti bolesti na nekom geografskom području ovisi o dobrom sustavu prijavljivanja. U Hrvatskoj je prijavljivanje tuberkuloze obvezno pa je stoga prikazano njezino ispravno klasificiranje, prijavljivanje i epidemiološko praćenje.

Sustavno prikazivanje tuberkuloze zahtijevalo je angažman eminentnih stručnjaka, od kojih većina predaje na medicinskim fakultetima i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. U stvaranju udžbenika sudjelovao je trideset jedan suradnik, a svi su priznati zdravstveni profesionalci iz područja epidemiologije, dijagnostike i klinike tuberkuloze. Zajedno su nastojali dati svoj maksimum kako bi sadržaj knjige bio usklađen s najsuvremenijim spoznajama o tuberkulozi u nadi da će sadašnji i budući zdravstveni profesionalci iskoristiti znanje stečeno ili obnovljeno ovim udžbenikom u svom svakodnevnom radu i tako pridonijeti iskorjenjivanju tuberkuloze.