MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Hematologija i transfuzijska medicina HR ENG

Trombofilija i trudnoćaThrombophilia and pregnancy

Dražen Pulanić

Venske tromboembolije (VTE) jedan su od najvećih medicinskih i javnozdravstvenih problema današnjice, s incidencijom od 1 do 2 na 1000 stanovnika godišnje, sa znatnim mortalitetom, nerijetkim kroničnim posljedicama i sklonošću recidiviranju. Trombofilija je prema definiciji sklonost ili predispozicija za nastanak tromboze i može biti primarna (nasljedna, obiteljska) ili sekundarna (stečena). Često se postavlja pitanje koga treba testirati na trombofiliju, koje pretrage učiniti da bi se ona dijagnosticirala te kako u kliničkoj praksi primijeniti dobivene rezultate. Ne preporučuje se probir nasljedne trombofilije u općoj populaciji, a sve ostale indikacije testiranja uglavnom su predmet rasprava i moraju se razmotriti u pojedinom kliničkom kontekstu. Trudnoća se smatra hiperkoagulabilnim stanjem. Rizik za VTE je 4 do 10 puta veći u trudnica negoli u žena iste dobi koje nisu trudne. Plućna embolija je vodeći uzrok smrti u trudnoći i puerperiju, a duboka venska tromboza je važan uzrok morbiditeta u trudnica. 

Ključne riječi:
hematološke komplikacije u trudnoći; trombofilija; trudnoća; venska tromboembolija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Venous thromboembolism (VTE) is one of the most challenging medical and public health problems today, with the incidence of 1-2 per 1000 of the population per year, significant mortality, frequent chronic complications and high recidivism rate. Thrombophilia is defined as a tendency or predisposition to have thrombosis. It may be primary (inherited, familial) or secondary (acquired). The questions that still need to be answered are who should be tested for thrombophilia, what diagnostic tests should be used, and how the test results should be applied in clinical practice. Screening of general population for inherited thrombophilia is not recommended, and other indications for diagnostic testing are still a matter of debate and have to be considered on case-by-case basis. Pregnancy is considered a hypercoagulable state. The risk of VTE is 4-10 times higher in pregnant women than non-pregnant women of the same age. Pulmonary embolism is the leading cause of death in pregnant and postpartum women, and deep venous thrombosis is an important cause of morbidity in pregnancy. 

Key words:
pregnancy; pregnancy complications, hematologic; thrombophilia; venous thromboembolism