MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Transplantacija bubrega i trudnoćaKidney transplantation and pregnancy

Nikolina Bašić Jukić, Lucija Bilinovac, Tina Marketin, Josip Valetić

Prevalencija kronične bubrežne bolesti u svijetu u stalnom je porastu. Zbog sve većeg broja žena s kroničnom bubrežnom bolešću očekuje se i porast broja trudnica s različitim stupnjevima bubrežnog oštećenja. Čak i blago bubrežno oštećenje povisuje rizik za negativan ishod trudnoće za majku i dijete. Postoji dvosmjerna relacija između kronične bubrežne bolesti i trudnoće.

Ključne riječi:
kronična bubrežna bolest; transplantacija; trudnoća

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 138

The worldwide prevalence of chronic kidney disease is on the rise. Due to an increasing number of women with chronic kidney disease, and an increase in the number of pregnant women with varying degrees of renal impairment is expected. Even mild renal impairment increases the risk of a negative pregnancy outcome for mother and child. There is a two-way relationship between the chronic kidney disease and pregnancy.

Key words:
chronic kidney disease; transplantation; pregnancy