Transplantacija bubrega

Autor: Mladen Knotek
Sažetak:

Transplantacija bubrega je optimalna metoda nadomještanja bubrežne funkcije, kako s aspekta dugoročnog preživljenja bolesnika i kakvoće života, tako i s farmakoekonomskoga gledišta. S napretkom imunosupresivnog liječenja i procjene imunosnog rizika, sve manje je imunoloških zapreka za transplantaciju bubrega, osobito kad je riječ o presađivanju sa živog darivatelja. Transplantaciju sa živog darivatelja valja poticati i zato što ona donosi bolje dugoročno preživljenje presađenog bubrega, a nije povezana sa štetnim posljedicama za darivatelja. S obzirom na to da većina kandidata za presađivanje nema živog darivatelja, za uspjeh transplantacije važan je razvijeni sustav transplantacije s umrloga darivatelja. Temeljem toga, prema broju transplantacija bubrega na broj stanovnika, Hrvatska je danas vodeća zemlja u svijetu. 

Ključne riječi:
imunosupresija; kronično zatajivanje bubrega; transplantacija bubrega, transplantacija organa