MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Endokrinologija HR ENG

Tjelovježba i prehrana dijabetičkih bolesnikaPhysical activity and diet in patients with diabetes mellitus

Saša Magaš

Pojavnost šećerne bolesti u porastu je u cijelom svijetu. Pravilna prehrana i svakodnevna tjelesna aktivnost temeljna su načela prevencije i liječenja te bolesti, a time i smanjenja oksidativnog stresa koji oštećuje endotel krvnih žila bolesnika, te na taj način pridonosi razvoju kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Energetski metabolizam u mirovanju razlikuje se od prometa energije tijekom vježbanja po omjeru utroška makronutrijenata. Tjelesna aktivnost se dijeli na umjerenu i jaku, ovisno o količini potrošenog kisika, a osim korisnih učinaka, može uzrokovati i poremećaj u regulaciji glikemije kako u bolesnika koji boluju od tipa 1, tako i u bolesnika koji boluju od tipa 2 šećerne bolesti. Bolesnike treba upozoriti i podučiti ih praktičnim savjetima o pripremi za tjelesnu aktivnost, samokontroli razine glukoze u plazmi prije, tijekom i nakon vježbanja, te eventualnim intervencijama u prehrani i terapiji. Savjeti se donekle razlikuju za bolesnike oboljele od tipa 1 i tipa 2 šećerne bolesti, kako zbog specifičnih promjena u energetskom metabolizmu, tako i zbog eventualnih drugih pridruženih bolesti ili kroničnih komplikacija šećerne bolesti. 

Ključne riječi:
prehrana kod šećerne bolesti; stručni savjet; tip 1 šećerne bolesti; tip 2 šećerne bolesti; tjelovježba

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

The prevalence of diabetes mellitus is increasing worldwide. Proper eating habits and everyday physical activity are essential in the prevention and treatment of diabetes, because they decrease oxidative stress that damages the endothelium of blood vessels and contributes to the development of chronic complications of diabetes. Energetic metabolism at rest differs from the energy transfer during exercise in macronutrients consumption ratio. Physical activity may be moderate or intensive, depending on the amount of oxygen consumed. Although it has useful effects, it can also disrupt glucose control in both patients with type 1 and those with type 2 diabetes. Patients with diabetes should be instructed and provided practical advice on how to prepare for physical activity and how to self-monitor blood glucose level before, during, and after physical activity. They should also be advised on possible interventions in nutrition and therapy. What is advised to patients with type 1 diabetes somewhat differs from what is advised to patients with type 2 diabetes, because of specific changes in the energetic metabolism or other possible associated diseases or chronic complications of diabetes.

Key words:
diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic diet; directive counselling; exercise