Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika "Novosti u liječenju upalnih reumatskih bolesti i gerontoreumatologija"

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme "Novosti u liječenju upalnih reumatskih bolesti i gerontoreumatologija".

Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrjednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

Rješenja poslati najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Više...

 

OGLAS