MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Sponzorirana reportaža HR ENG

Teriflunomid i alemtuzumab – dva nova lijeka u liječenju multiple skleroze

Vukašin Andrić

Multipla skleroza je autoimunosna bolest središnjega živčanog sustava promjenjiva kliničkoga tijeka, kod koje se izmjenjuju razdoblja remisije i egzacerbacije, koje s vremenom mogu dovesti do težih i trajnih neuroloških deficita. Potpuno izlječenje bolesti nije moguće, ali se dostupnom terapijom može usporiti njezino napredovanje i smanjiti broj relapsa. Tzv. DMD-lijekovi (engl. disease-modifying drugs) uzimaju se neprekidno da bi se u bolesnika osiguralo što je moguće dulje razdoblje remisije. Godine 2013. EMA (engl. The European Medicines Agency) registrirala je dva takva nova lijeka, teriflunomid i alemtuzumab, koja su u kliničkim studijama uspoređivana s interferonom β-1a kao široko rasprostranjenom terapijom za liječenje MS-a. Teriflunomid 14 mg registriran je kao prva peroralna imunomodulacijska terapija prve linije u liječenju multiple skleroze. U kliničkim je studijama pokazao podjednaku učinkovitost kao i interferon β-1a. Alemtuzumab 12 mg daje se u infuzijama u samo dva navrata: prva serija od pet infuzija u pet uzastopnih dana te nakon godinu dana serija od 3 infuzije u tri dana. U usporedbi s interferonom β-1a pokazao je statistički značajniju učinkovitost. Prema registriranoj indikaciji oba je lijeka, uz određena ograničenja, moguće davati u prvoj terapijskoj liniji. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111