MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Terapija fibrilacije atrija s posebnim naglaskom na izolaciju plućnih venaThe treatment of atrial fibrillation with particular emphasis on the isolation of pulmonary veins

Davor Puljević

Fibrilacija atrija (FA) najčešća je dugotrajna aritmija od koje boluje više od 1% populacije. Mehanizam nastanka fibrilacije atrija je multifaktorski. S obzirom na trajanje, FA se dijeli na paroksizmalnu, perzistentnu i permanentnu, što većinom odražava i dominantni mehanizam nastanka aritmije. Bolesnici s FA-om mogu biti asimptomatski ili imati značajne simptome. Simptomi i predmnijevani mehanizam nastanka, odnosno duljina trajanja fibrilacije atrija osnovne su determinante za izbor strategije liječenja, koja može biti strategija kontrole frekvencije i strategija kontrole ritma. Strategija kontrole ritma može se provesti antiaritmičkom terapijom i ablacijski, izolacijom plućnih vena. Ablacijska izolacija plućnih vena ima u ovom trenutku jasne indikacije, dvogodišnju uspješnost i moguće komplikacije koje prije odluke o optimalnoj strategiji liječenja treba detaljno razmotriti s bolesnikom. 

Ključne riječi:
ablacija; fibrilacija atrija; terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Atrial fibrillation (AF) is the most common long-term arrhythmia which affects more than 1% of the population. The mechanism of atrial fibrillation is multifactorial. With regard to the duration, AF is divided into paroxysmal, persistent and permanent, which is mainly reflected by the dominant mechanism of emmergence of arrhythmia. Patients with AF can be asymptomatic or have significant symptoms. Symptoms and the suspected mechanism of emmergence, or the duration of atrial fibrillation are the principal determinants for the selection of treatment strategies, which can be strategy for controlling rate or strategy for controlling rhythm. Strategy for controlling rhythm can be carried out by antiarrhythmic therapy and pulmonary vein isolation ablation. At this moment, pulmonary vein isolation ablation has clear indications, two-year efficacy and possible complications which should be considered in detail with the patient before deciding on the optimal treatment strategy.  

Key words:
ablation; atrial fibrillation; therapy