MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Recenzija  •  Stomatologija HR ENG

Melita Valentić-Peruzović, Vjekoslav Jerolimov i sur.:
„Temporomandibularni poremećaji – multidisciplinarni pristup“

Adnan Ćatović


Izdavač: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Godina izdavanja: 2008.
Opseg: 183 stranice

 

Knjiga „Temporomandibularni poremećaji – multidisciplinarni pristup“ tiskana je u nakladi Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Urednici knjige su prof. dr. sc. Melita Valentić-Peruzović i prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, oboje nastavnici Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Djelo sadrži 183 stranice, 63 slike, 14 tablica te 248 referenci korištene literature. Sadržajem je obuhvaćeno 13 poglavlja: 1. Predgovor; 2. Etiološki čimbenici u nastanku temporomandibularnih poremećaja (M. Valentić-Peruzović); 3. Dijagnostika bolova odontogenog podrijetla (G. Prpić-Mehičić); 4. Diferencijalna dijagnostika orofacijalne boli u bolestima oralne sluznice (M. Mravak- Stipetić); 5. Diferencijalna dijagnostika bolova temporomandibularnog zgloba u oralnoj kirurgiji (J. Grgurević); 6. Netipični bolovi u području uha: diferencijalno-dijagnostički postupci (L. Kalogjera i R. Trotić); 7. Migrena i poremećaji temporomandibularnog zgloba (V. Demarin i V. Bašić Kes); 8. Slikovne metode prikaza poremećaja temporomandibularnih zglobova (M. Marotti); 9. Reverzibilni postupci u terapiji temporomandibularnih poremećaja (J. Pandurić); 10. Prevencija temporomandibularnih ozljeda i poremećaja u športu (V. Jerolimov); 11. Kazalo pojmova; 12. Životopisi autora; 13. Zahvala.

Problematika kojom se autori knjige bave zahtijeva timski rad i multidisciplinarni pristup, pravodobno prepoznavanje i pažljiv odabir terapijskih i preventivnih postupaka. Dosadašnja praksa pokazuje kako je tematika temporomandibularnih poremećaja dijelom zahvaćena interesnim područjima više zdravstvenih disciplina, tj. stomatologije, otorinolaringologije, ortopedije, reumatologije, radiologije, neurologije i drugih. To je dovoljan razlog da još uvijek nije postignuto jasno razumijevanje ovog pitanja. Naime, ukupne su spoznaje i iskustvo iz ovog područja “razbacani” po spomenutim disciplinama, a motivi i važnost komunikacije među specijalistima i subspecijalistima, kliničarima te znanstvenicima navedenih područja, nažalost, još nisu dovoljno prepoznati, pa rutinska suradnja još nije razvijena sustavno i u skladu s rastućim potrebama.

Djelo donosi izvorne podatke rezultata vlastitih i drugih istraživanja, što je doprinos stomatološkoj i medicinskoj znanosti i kliničkoj praksi jer rezultati istraživanja daju obilan prilog većem razumijevanju etiopatogeneze, dijagnostike i terapije poremećaja čeljusnih zglobova. Važnost predmeta knjige još se nalazi i u okolnosti ponude rješavanja problematike temporomandibularnih poremećaja.

Autori navode, analiziraju i uspoređuju spoznaje i rezultate istraživanja mnogih inozemnih i domaćih znanstvenika koji su istraživali problematiku temporomandibularnih poremećaja. Obrađuju problematiku temporomandibularnih poremećaja interdisciplinarnim pristupom, na iznimno kvalitetan i sveobuhvatan način. Takav pristup ovome području knjizi daje posebnu vrijednost, prvi se put takav javlja u nas, a rijedak je i u svjetskoj biomedicinskoj publicistici o tematici temporomandibularnih poremećaja.

Ovakvo djelo, u obliku znanstvene knjige, postat će dostupno širokom krugu specijalista i specijalizanata te studenata stomatologije, kao i brojnim stručnjacima u području medicine. Društvena potreba te opravdanost izdavanja djela proizlazi iz važnosti njegove teme, izvornosti i kvalitete, posebno zbog rastućeg broja populacije s temporomandibularnim poremećajima te postojanja stručne javnosti koju takav sadržaj sve više zanima.

Knjiga je doprinos stomatološkoj znanosti i kliničkoj praksi te važan prilog boljem razumijevanju etiopatogeneze, dijagnostike i terapije poremećaja čeljusnih zglobova. Ovo djelo time će postati dostupno širokom krugu stručnjaka, na dobrobit sve brojnije populacije bolesnika koji trebaju kvalitetniji pristup u dijagnostici i liječenju temporomandibularnih poremećaja.