MEDIX, God. 14 Br. 78  •  Sponzorirani članak  •  Pulmologija HR ENG

Symbicort SMART – novi koncept u liječenju astmeSymbicort SMART – New Concept in Asthma Treatment

Miroslav Samaržija, Marko Jakopović

Astma je kronična upalna bolest dišnih putova. Dugotrajnom primjenom temeljnih lijekova može se postići potpuna kontrola bolesti. Inhalacijski kortikosteroidi osnova su liječenja astme. Međutim, brojna klinička ispitivanja ukazuju da dugo djelujući β2-agonisti u kombinaciji s inhalacijskim kortikosteroidima doprinose boljoj kontroli astme. Novi pristup liječenja bolesnika koristi fiksnu kombinaciju budezonida i formoterola kao trajnu terapiju održavanja, a istovremeno se isti lijek koristi kao bronhodilatator brzog djelovanja po potrebi za liječenje akutnih napada astme. Redovitim korištenjem kombinacije budezonida i formoterola, postiže se trajna kontrola bolesti, a dodatnim udasima po potrebi, na pojavu prvih simptoma, sprječava se razvoj pogoršanja bolesti. Zbog toga Symbicort SMART (Symbicort as Maintenance and Reliever Therapy) koncept predstavlja unapređenje liječenja astme jer omogućuje da se primjenom samo jednog inhalatora postigne bolja kontrola bolesti, a uz manju dozu inhalacijskih kortikosteroida

Ključne riječi:
astma; budezonid; formoterol; symbicort

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 78

Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways. Total disease control can be achieved with prolonged use of controller medications. Inhaled corticosteroids are the cornerstone of asthma treatment. Research has shown that long-acting β2-agonists combined with inhaled corticosteroids improve asthma control. A new concept of asthma treatment is based on a fixed combination of budesonide and formoterol as maintanance therapy. This combination therapy is also used as a quick relief medication for the treatment of asthma attacks. Prolonged asthma control can be achieved with a long-term use of budenoside/formoterol combination, and additional puffs taken as needed prevent worsening of the inflammation and decline in disease control. Symbicort SMART (Symbicort as Maintenance and Reliever Therapy) has significantly improved asthma tretament because a single inhaler is used for both maintanace and reliever therapy. Improved asthma control is thus achieved with lower total corticosteroid dose.

Key words:
asthma; budesonide; formoterol; symbicort