MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Suvremeni pristup sedaciji u dječjoj stomatologijiModern approach to sedation in pediatric dentistry

Gordan Medica, Tomislav Škrinjarić

Dentalni strah i anksioznost u djece ozbiljan su problem u radu s pacijentom i njegovim liječenjem. Postoje različite metode za kontrolu ponašanja djeteta, uključujući bihevioralne i sedacijske postupke. Ciljevi sedacije u djece koja se podvrgavaju bolnim postupcima u dječjoj stomatologiji jesu smanjenje straha i anksioznosti, smanjenje boli i pokreta tijela djeteta. Kad je potrebna minimalna ili umjerena sedacija u djece ili mladih osoba, preporučuje se primjena dušikova oksidula s kisikom ili midazolama (oralno ili intranazalno). Dušikov oksidul s kisikom u različitim koncentracijama uspješno je primjenjivan za sedaciju i analgeziju za različite bolne postupke u djece. Primjena dušikova oksidula u koncentraciji od 30 do 50% osigurava dovoljnu minimalnu ili umjerenu sedaciju u djece. Suvremena istraživanja podupiru intranazalnu uporabu midazolama za terapijske postupke u dječjoj stomatologiji. To je brz i bezbolan postupak i smanjuje aksioznost pri liječenju. Početak sedacijskoga djelovanja usporediv je s intravenskom primjenom lijeka. Primjena MAD-naprave za raspršivanje sedativa omogućuje dovoljnu i učinkovitu apsorpciju lijeka preko nosne sluznice i ulazak u cirkulaciju i središnji živčani sustav. Primjenom jeftine MAD-naprave ta je metoda postala popularna i široko prihvaćena. 

Ključne riječi:
dentalna anksioznost u djece; inhalacijska sedacija; intranazalna sedacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111

When working with patients who are children, dental fear and anxiety may represent a serious problem during their treatment. Certain methods, including sedation and behavioral methods, are used to control the child’s behavior. The goals of sedation in children undergoing painful procedures in pediatric dentistry are reducing fear and anxiety, reducing pain and minimizing movement of the child’s body. When minimal or moderate sedation is needed in children and young adults, the application of nitrous oxide with oxygen or midazolam (oral or intranasal) is recommended. Nitrous oxide with oxygen at various concentrations (30% to 50%) provides adequate minimal or moderate sedation in children and is successfully used for sedation and analgesia in painful procedures. Contemporary research supports the use of intranasal midazolam for therapeutic procedures in pediatric dentistry. It represents a quick and painless procedure and reduces anxiety due to treatment. The onset of the sedation process is comparable to intravenous administration of drugs. Usage of MAD equipment for dispensing sedatives allows for sufficient and efficient absorption of the medication through the nasal mucosa and into the blood and central nervous system. Using inexpensive MAD has made this method .popular and widely accepted. 

Key words:
dental anxiety, children; conscious sedation, inhalation, intranasal