Suvremeni pristup liječenju reumatoidnog artritisa

Autor: Srđan Novak, Tatjana Zekić
Sažetak:

Tijekom posljednjih dvaju desetljeća liječenje reumatoidnog artritisa znatno je unaprijeđeno. Osim konvencionalnih sintetičkih lijekova koji modificiraju bolest u primjeni je čak devet bioloških lijekova koji omogućuju postizanje remisije reumatoidnog artritisa u velikog broja bolesnika. Generalno prihvaćeni principi liječenja reumatoidnog artritisa jesu rana primjena lijekova koji u adekvatnim dozama modificiraju bolest, česte kontrole s temeljitim nadziranjem rezultata liječenja, zamjena ili kombinacija postojećih lijekova u slučaju nedovoljna kliničkog odgovora, primjena bioloških lijekova u bolesnika u kojih se ne postigne remisija, ili slaba aktivnost bolesti uz konvencionalne sintetičke lijekove te zamjena bioloških lijekova nakon neuspjeha prve linije biološke terapije. Bitna je i pravilna primjena glukokortikoida kao pomoćnih lijekova. Učinkovitost lijekova je neupitna, međutim ostaju neka kontroverzna pitanja kao što su odabir monoterapije ili kombinacije lijekova u prvoj liniji, odabir prvoga biološkog lijeka te optimalni redoslijed zamjene biološke terapije, a sve sa željom da se postigne remisija u svih bolesnika. 

Ključne riječi:
biološki lijekovi, liječenje, lijekovi koji modificiraju bolest, remisija, reumatoidni artritis