MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Suvremeni postupci u endodontskoj kirurgijiModern procedures in endodontic surgery

Zoran Karlović, Bruna Šuligoj, Željko Verzak

Postupci u endodontskoj kirurgiji danas imaju malo sličnosti s istim postupcima otprije 15 godina. Poboljšani instrumenti za bolju vidljivost i povećanje operacijskoga polja, mikrokirurški instrumenti, ultrazvučni instrumenti, novi materijali za hemostazu i punjenje kraja korijenskoga kanala te bolje razumijevanje cijeljenja rana i etiologije perzistentnih periradikularnih bolesti pridonijeli su brzoj evoluciji periradikularne kirurgije. U postupke endodontske kirurgije ubrajaju se incizija i drenaža, periradikularna kiretaža te apikotomija, koja uključuje instrumentaciju i punjenje korijenskoga kanala prije zahvata, odnosno instrumentaciju vrha korijena nakon resekcije i retrogradno punjenje, ili instrumentaciju i punjenje tijekom zahvata, ako ne postoji mogućnost punjenja ranije. Među suvremenim postupcima posebno se ističu apikotomija palatinalnoga kanala gornjih molara te postupci korektivne kirurgije kao što su hemisekcija korjenova, amputacija korjenova kod višekorijenskih zuba i premolarizacija te reimplantacijska kirurgija koja uključuje postupak instrumentacije i punjenja zuba izvan alveole te vraćanje zuba na mjesto u alveoli po završenom postupku.

Ključne riječi:
apikotomija; instrumentacija korijena; kiretaža; koštani cementi; reimplantacijska kirurgija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

Procedures in endodontic surgery today bear little resemblance to the corresponding procedures 15 years ago. Improved tools for better visibility and the magnifying of operational fields, microsurgical instruments, ultrasonic instruments, new materials for hemostasis and filling of root-ends, along with better understanding of wound healing and the etiology of persistent periradicular diseases, contributed to the rapid evolution of periradicular surgery. The procedures included in endodontic surgery are: incision and drainage, periradicular curettage, root-end resection including instrumentation and filling of the root canal prior to surgery and root-end cavity preparation after resection followed by retrograde filling, or instrumentation and filling during the procedure if there is no possibility earlier. Outstanding modern methods include root-end resection of the palatal root canal of upper molars and corrective surgery such as hemisection, root amputation at multirooted teeth and bicuspidization. Similarly, there is intentional replantation surgery that includes a procedure of instrumentation and filling of the teeth outside of the alveoli and restoring the teeth to the alveoli upon completion of the procedure.

Key words:
apicoectomy; bone cements; curettage; root canal preparation; tooth replantation