MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Pregledni članak  •  Pulmologija HR ENG

Suvremeni kirurški pristup liječenju oboljelih od karcinoma pluća nemalih stanicaModern surgical approach to treating patients with non-small cell lung cancer

Janevski Zoran, Zoran Slobodnjak, Dinko Stančić-Rokotov

Kirurško liječenje ostaje najuspješniji oblik liječenja bolesnika oboljelih od karcinoma pluća nemalih stanica (stadij I i stadij II bolesti). Razvoj minimalne invazivne medicinske tehnike danas omogućuje kirurško liječenje starijih bolesnika, bolesnika sa slabijom plućnom funkcijom kao i bolesnika s drugim znatnim komorbiditetima. Perioperativni mortalitet je znatno pao unazad posljednjih dvadesetak godina uz znatno uspješnije rješavanje postoperativnih komplikacija. Napredak radiološke i ostale dijagnostike znatno je smanjio neuspjeh kirurškoga liječenja i ponudio bolesnicima učinkovitije terapijske postupke. Velike randomizirane studije uspjele su u znatnoj mjeri razjasniti ulogu neoadjuvantne, adjuvantne i radioterapije. Kirurško liječenje ima sve važniju ulogu i u liječenju bolesnika s proširenom bolešću (stadij III i stadij IV). Unatoč napretku, smrtnost od karcinoma pluća i dalje je izrazito visoka. Bolje poznavanje same bolesti, razvoj bioloških biljega, raniju dijagnostiku i efikasnije planove kirurškoga i onkološkog liječenja, ima za cilj ostvariti znatno bolju prognozu za oboljele od karcinoma pluća u budućnosti. 

Ključne riječi:
karcinom pluća ne-malih stanica; multimodalna terapija; preživljenje; procjena proširenosti bolesti („staging“); torakalna kirurgija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110

Surgical treatment remains as the most efficient form of therapy for patients suffering from non-small cells lung cancer (stage I and stage II disease). The development of minimally invasive medical techniques now allows for surgical treatment in elderly patients, patients with poor lung function and patients with other significant comorbidities. Perioperative mortality has dropped significantly over the last twenty years, along with a significantly higher rate of solving postoperative complications. Progress in imaging and other („staging“) techniques has significantly reduced surgical treatment failure and has offered more efficient therapeutic procedures. Large randomized studies have been able to substantially clarify the role of neoadjuvant therapy, adjuvant therapy and radiotherapy. Surgical treatment has an increasingly important role in the treatment of patients with spread disease (stage III and stage IV). Despite progress, lung cancer death rate is still very high. Better knowledge of the disease, the development of biological markers, earlier diagnosis and more effective surgical plans and oncology treatments are aimed towards achieving significantly better prognosis for lung cancer patients in future. 

Key words:
cancer staging; NSCLC (non-small cell lung cancer); multimodal therapy; survival; thoracic surgery