"Suvremene ultrazvučne metode u gastroenterologiji i hepatologiji" - Ivica Grgurević i suradnici

Autor: Davor Hrabar

OGLASIzdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdavanja: 2022.
Format: 17 x 24 cm;
Uvez: tvrdi
Opseg: 174 stranice

 

Udžbenik multidisciplinarno obrađuje napredne ultrazvučne metode transabdominalnog i endoskopskog ultrazvuka u gastroenterologiji i hepatologiji, i to kroz pet velikih cjelina: Dopler, Kontrastom pojačani ultrazvuk, Elastografija, Endoskopski ultrazvuk i Intervencijski ultrazvuk. Metode su to koje su razvojem tehnologije posljednjih godina doživjele značajne promjene i unapređenja. Tekst je pregledno organiziran i lako razumljiv, ilustriran je sa 144 ultrazvučne slike, uz 19 tablica i 456 referenci.

U pisanju udžbenika sudjelovalo je 17 vodećih liječnika različitih profila i struka koji se svakodnevno bave tom problematikom u stručnom i znanstvenom radu. Kroz prva tri poglavlja obrađuju se i na jednostavan način prikazuju osnovni fizikalni principi, biološke osnove, primjena i tehnika izvođenja ultrazvučnog pregleda s upotrebom doplera, kontrastom pojačanog ultrazvuka i elastografije. Zahvaljujući tehnološkom napretku, te kompleksne metode postupno ulaze u svakodnevnu kliničku praksu. Obilje literaturnih podataka i praktična iskustva u vlastitom radu autori sažimaju na pregledan način, omogućujući bolje razumijevanje njihove vrijednosti i primjene te time olakšavajući ulazak budućih ultrasoničara u svijet novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

U poglavlju o endoskopskom ultrazvuku prikazan je napredak u dijagnostici i liječenju tom metodom. Danas je to standardna gastroenterološka metoda koja kombinira endoskopiju i ultrazvučni pregled struktura nedostupnih u pouzdanoj transabdominalnoj analizi. Dane su osnove, objašnjena područja primjene te navedene indikacije za primjenu u dijagnostičke i terapijske svrhe. Upravo terapijska primjena doživjela je posljednjih godina procvat, prije svega uvođenjem novog akcesorija, naročito za različite drenažne procedure, što je u udžbeniku istaknuto. U poglavlju o intervencijskom ultrazvuku kao minimalno invazivnoj metodi objašnjeni su svrha, način izvođenja te mogućnosti primjene. Detaljno su objašnjene metode uzorkovanja tkiva vođene ultrazvukom, dometi i ograničenja tkivne dijagnostike, a poseban dio posvećen je perkutanim drenažama abdominalnih korekcija i ascitesa te metodama ablacije abdominalnih tumora pod kontrolom ultrazvuka.

Djelo je u skladu s nastavom i metodički je prilagođeno kolegiju Napredne ultrazvučne metode u gastroenterologiji i hepatologiji u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i slijedi strukturu i sadržaj tog predmeta. U skladu je sa znanstvenim i stručnim spoznajama te omogućuje uvid u recentne kliničke, dijagnostičke i terapijske mogućnosti naprednih ultrazvučnih metoda u gastroenterologiji i hepatologiji. Autori su se služili recentnom literaturom, koja je adekvatno navedena na kraju svakog poglavlja. Knjiga je u potpunosti izvorno djelo, priložene su izvorne ultrazvučne slike autora, slike tkivnih preparata i akcesorija za izvođenje intervencijskih procedura koje su odlične kvalitete s nedvosmislenim objašnjenjima i referiranjem u tekstu. U hrvatskim okvirima nema djela sličnog sadržaja i namjene pa udžbenik omogućuje unaprjeđenje znanja i predstavlja napredak u hrvatskoj medicinskoj znanosti i izdavaštvu. Terminologija i mjerne jedinice su usklađene sa standardima i propisima koji se primjenjuju u medicinskim ustanovama u Hrvatskoj. Djelo je izneseno pregledno, jasno i razumljivo. Osim pružanja najnovijih praktičnih informacija o primjeni ultrazvika kao dijagnostičke i minimalno invazivne intervencijske metode, udžbenik daje cjelovit uvid u aktualno stanje znanstvenog promišljanja i predstavlja temelj za daljnje stručno i znanstveno istraživanje u tom području. S obzirom na kvalitetu, vjerujem da će postati štivo na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.