MEDIX, God. 14 Br. 79  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Suvremene metode radiološke dijagnostike moždanog udaraModern radiological methods in diagnosis of stroke

Goran Pavliša, Ranka Štern-Padovan

Broj dostupnih radioloških tehnika povećao je složenost donošenja kliničke odluke zbog čega su postale potrebne preporuke o njihovom korištenju osnovane na dokazima. Kompjutorizirana tomografija (CT) ili magnetska rezonanca (MR) osnovne su metode u otkrivanju i procjeni tipa moždanog udara i mogućnosti njegovog liječenja. Najčešća inicijalna metoda je CT, kao metoda izbora za otkrivanje ishemije i intrakranijskog krvarenja, međutim korištena često zbog dostupnosti, a ne radi dokaza učinkovitosti randomiziranim istraživanjima u usporedbi s MR-om. U odabiru bolesnika za trombolitičku terapiju, perfuzijski CT daje korisne informacije, a perfuzijski i difuzijski MR preporučuju se za odabir bolesnika za iv. trombolizu nakon 3 sata od nastanka simptoma

Ključne riječi:
magnetska rezonanca; moždani udar; kompjutorizirana tomografija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 79

The large number of available radiological techniques has made clinical decision-making more complex, requiring evidence-based recommendations for their use. Computerized tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) are the main methods for detection and assessment of the type of stroke and treatment. CT is the most widely used method for intracranial ischaemia and haemorrhage detection due to its availability rather than efficacy. There are no randomized studies showing CT superiority to MRI. In the selection of patients eligible for thrombolytic therapy, perfusion CT may provide useful information, whereas perfusion-weighted and diffusion-weighted MRI are recommended for the selection of patients for intravenous thrombolytic therapy 3 hours after the onset of symptoms.

Key words:
magnetic resonance imaging; stroke; tomography, X-Ray computed