MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Hematologija i transfuzijska medicina HR ENG

Sustavni nadzor transfuzijskoga liječenja – hemovigilancijaSystematic monitoring of transfusion therapy – haemovigilance

Dorotea Šarlija, Ružica Štimac

Sustavni nadzor transfuzijskoga liječenja – hemovigilancija, važan je dio osiguranja kvalitete u transfuzijskoj medicini koji obuhvaća procese sljedivosti i označivanja krvnih pripravaka i praćenje ozbiljnih štetnih reakcija/događaja (OŠR/OŠD) vezanih uz prikupljanje ili transfuziju krvi, odnosno krvnih pripravaka. Cilj je hemovigilancije sprječavanje štetnih ili neočekivanih reakcija/događaja u davatelja i primatelja krvi ili njihovo svođenje na najmanju moguću mjeru. Provodi se otkrivanjem, prikupljanjem i analizom podataka o ozbiljnim štetnim reakcijama i ozbiljnim štetnim događajima i upozorava na potrebu provođenja korektivnih mjera u svrhu sprječavanja ponavljanja mogućih nezgoda ili nuspojava transfuzijskoga liječenja. U Hrvatskoj je 1999.godine uspostavljen dobrovoljni Registar transfuzijskih reakcija. Od 2007. godine praćenje OŠR/OŠD-a postaje zakonska obveza prema Zakonu o krvi i krvnim pripravcima (NN 79/06, NN 124/11) i Pravilniku o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija (NN 63/07, NN 18/09). Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prikuplja, analizira podatke, izvještava i daje preporuke za korektivne/preventivne radnje. Ministarstvo zdravlja uspostavlja jedinstveni nacionalni sustav prijavljivanja i vodi Registar OŠR/OŠD-a. 

Ključne riječi:
hemovigilancija; nuspojave transfuzije krvi; sigurnost krvnih pripravaka; transfuzija krvi; transfuzija krvnih pripravaka; registri; transfuzijska reakcija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Systematic monitoring of transfusion therapy, haemovigilance, is an important part of quality assurance in transfusion medicine. It includes processes of traceability and identification of blood products and monitoring of serious adverse reactions/events (SARs/SAEs) related to the collection or transfusion of blood or blood components. The aim of haemovigilance is to prevent or minimise unexpected SA Rs/SA Es in the blood donor and/or recipient. Haemovigilance consists of detection, data collection and analysis of SARs/SAEs and implementation of corrective measures in order to prevent occurrence or reoccurrence of incidents or side effects of transfusion therapy. In 1999, Croatia introduced a voluntary Registry of Transfusion Reactions. Since 2007, the surveillance of transfusion SARs/SAEs has been required by Law on Blood and Blood Components (OG 79/06, OG 124/11) and By-Law on the System of Traceability of Blood Components and Monitoring of SAR/SAE (OG 63/07, OG 18/09). Croatian Institute of Transfusion Medicine collects, analyses, reports and makes recommendations for corrective and preventive actions. The Croatian Ministry of Health is in charge of organizing the national haemovigilance system and the Registry of SARs/SAEs. 

Key words:
adverse effects, blood transfusion; blood component transfusion; blood safety; blood transfusion; registries