MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Autorski pregled  •  Gastroenterologija HR ENG

Suradnja liječnika obiteljske medicine i gastroenterologa – mogućnosti na županijskoj raziniCollaboration among family medicine doctors and gastroenterologists – opportunities at the county level

Leonardo Bressan, Lidija Gović-Golčić

U posljednjih 20 godina opća/obiteljska medicina je, s obzirom na izvornu disciplinu (internu medicinu), razvila jedinstvene vještine i profesionalizam, budući da je usredotočena na teritorijalnu i izvanbolničku njegu sa specifičnim terapijskim pristupima. Nasuprot tomu, gastroenterologija je velika grana interne medicine koja obrađuje bolesti probavnoga sustava, pri čemu istražuje zahvaćene organe zahvaljujući prije svega endoskopskim postupcima kojima postavlja dijagnozu i kasnije liječenje tih patoloških stanja, ponajprije u bolničkim uvjetima. Razlike između obiteljskoga doktora i gastroenterologa u načinu otkrivanja bolesti i njihova liječenja donedavno su bile velika prepreka jedinstvenome pristupu liječenju ne organa, ne organskoga sustava, već oboljele osobe u cjelini, a što nije omogućivalo podizanje kvalitete skrbi o oboljelima. No, na području Primorsko-goranske županije (PGŽ), suradnja izabranih doktora obiteljske medicine i bolničkih doktora raznih specijalnosti pokrenuta krajem 2010. godine na inicijativu Podružnice Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) u PGŽ-u, dovela je do znatnoga napretka u suradnji tih dvaju sektora, a što je rezultiralo bitnim poboljšanjima u skrbi o oboljelima.

Ključne riječi:
obiteljska medicina; gastroenterologija; međusektorska suradnja; rana prevencija i liječenje

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

In the last 20 years, general/family medicine has developed unique skills and professionalism whilst building upon its roots in the internal medicine discipline and focusing on territorial and outpatient care with specific therapeutic approaches. In contrast, gastroenterology is a large branch of internal medicine managing the digestive system diseases, exploring the affected organs thanks to endoscopic diagnostic procedures in the first place, and subsequently treating these pathological conditions, primarily in hospital conditions. For a long time, the differences between family doctors and gastroenterologists in diagnosing and treatment have been a major obstacle to a unique approach to treatinga person as a whole, and it has not supported raising the quality of patient care. However, in the Primorje-Gorski Kotar County, the collaboration of family medicine doctors with hospital doctors of various specialties launched at the end of 2010 at the initiative of the Coordination of Croatian Family Medicine Physicians (KoHOM) in the Primorje-Gorski Kotar Countyhas led to considerable progress in cooperation among these two sectors, resulting in substantial improvements inpatient care.

Key words:
family medicine; gastroenterology; cooperation, interdisciplinary; prevention; therapy