MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Osvrt na stručno događanje  •  Oftalmologija HR ENG

Sumnja na ambliopiju kod 20% djece!

Ivana Vranješ

Ambliopija ili slabovidnost kod djece izlječiva je u 90% slučajeva ako se rano otkrije i liječi. Stoga je potrebno oftalmološki preventivni pregled obaviti s navršene četiri godine djeteta. U povodu Nacionalnog dana ambliopije, koji se obilježava 12. rujna od 2016. godine, predstavljeni su rezultati provedbe Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti za 2019. godinu. Od 1. siječnja do 30. lipnja na preventivne preglede u 56 zdravstvenih ustanova diljem Hrvatske odazvalo se gotovo 50% djece, 78% pregledane djece imalo je uredan nalaz, a 20% djece upućeno je na dalju obradu zbog sumnje na ambliopiju.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 138