Stopa samoubojstva te smrtnost u transrodnih osoba


OGLAS


Prethodna istraživanja ukazivala su da bi transrodne osobe mogle biti visokorizična skupina u pogledu pokušaja samoubojstva i smrtnosti, ali nedostaju opsežna populacijska istraživanja. Časopis JAMA u izdanju od 27. lipnja 2023. objavljuje rezultate istraživanja koje je u Danskoj provela autorica Annette Erlangsen sa suradnicima.

Cilj istraživanja bio je ispitati u nacionalnom okruženju postoji li kod transrodnih osoba veća stopa pokušaja samoubojstva i smrtnosti nego kod netransrodnih.

Nacionalno, retrospektivno kohortno istraživanje temeljeno je na registrima za sve osobe rođene u Danskoj, u dobi od 15 ili više godina, koje su živjele u Danskoj između 1. siječnja 1980. i 31. prosinca 2021. godine. Transrodni identitet utvrđen je putem nacionalnih bolničkih evidencija i administrativnih evidencija legalne promjene spola.

Pokušaji samoubojstva, smrti uzrokovane samoubojstvom, smrti koje nisu povezane sa samoubojstvom i smrti iz bilo kojeg uzroka od 1980. do kraja 2021. identificirane su u nacionalnim registrima hospitalizacija i uzroka smrti.

Praćeno je ukupno 6,657.456 sudionika (za 50% dodijeljen je muški spol pri rođenju) tijekom 171,023.873 osoba-godina. Sveukupno, 3759 osoba (0,06%; za 52,5% dodijeljen muški spol pri rođenju) identificirano je kao transrodno, srednja dob 22 godine i praćeno tijekom 21.404 osoba-godina, tijekom kojih je bilo 92 pokušaja samoubojstva, 12 samoubojstava i 245 smrtnih slučajeva nepovezanih sa samoubojstvom.

Standardizirane stope pokušaja samoubojstva na 100.000 osoba-godina bile su 498 za transrodne u odnosu na 71 za netransrodne osobe. Standardizirane stope smrtnosti od samoubojstava na 100.000 osoba-godina bile su 75 za transrodne osobe naspram 21 za netransrodne osobe. Standardizirane stope smrtnosti nepovezane sa samoubojstvom na 100.000 osoba-godina bile su 2380 za transrodne u odnosu na 1310 za netransrodne osobe, a standardizirane stope smrtnosti od svih uzroka na 100 000 osoba-godina bile su 2559 za transrodne u odnosu na 1331 za netransrodne osobe.

Unatoč padu stope pokušaja samoubojstva i smrtnosti tijekom obuhvaćene 42 godine, transrodne osobe imale su znatno višu stopu pokušaja samoubojstva, smrtnosti od samoubojstva, smrtnosti nepovezane sa samoubojstvom i smrtnosti zbog svih razloga u usporedbi s netransrodnom populacijom.