MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Novost  •  Intervencijska kardiologija HR ENG

Stent ili kirurški zahvat kod asimptomatične stenoze karotide

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120