Spondiloartritis kasnoga početka

Autor: Frane Grubišić, Simeon Grazio
Sažetak:

Upalne reumatske bolesti u osoba starije životne dobi pokazuju određene specifičnosti u pogledu kliničke slike i pridruženih komorbiditeta, što može utjecati na njihovo dijagnosticiranje i terapijske odluke. Početak spondiloartritisa (SpA) u starijih osoba smatra se rijetkom pojavom, ali sve je više radova koji pokazuju njegovu veću pojavnost, što je povezano i s produljenjem životne dobi. Spektar je kliničkih manifestacija spondiloartritisa kasnoga početka (engl. late-onset SpA) raznolik, ali ipak postoje određena posebna obilježja u odnosu na bolest koja nastupa u mlađoj dobi. Ta su obilježja najbolje proučena u aksijalnome spondiloartritisu/ankilozantnomu spondilitisu (AS), koji se uobičajeno pojavljuje u osoba mlađih od 40 do 45 godina, dok je nastup simptoma nakon 50. godine života rijetkost pa je dobna granica uvrštena i u novije klasifikacijske kriterije. Za ostale entitete SpA-a, uključivo psorijatični artritis (PsA), manje je podataka o kasnome početku, jer njihov nastup nije u toj mjeri povezan sa životnom dobi, iako i tu postoje određene spoznaje o obilježjima bolesti u tih bolesnika. Podatci o prevalenciji spondiloartritisa kasnoga početka nisu točno poznati, ali se pretpostavlja da bi ona mogla iznositi između 3 do 8% bolesnika.

Ključne riječi:
spondiloartritis; kasni početak; klinička slika

OGLAS