MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Pregledni članak  •  Reumatologija HR ENG

Spondiloartritis kasnoga početkaLate-onset spondyloarthritis

Frane Grubišić, Simeon Grazio

Upalne reumatske bolesti u osoba starije životne dobi pokazuju određene specifičnosti u pogledu kliničke slike i pridruženih komorbiditeta, što može utjecati na njihovo dijagnosticiranje i terapijske odluke. Početak spondiloartritisa (SpA) u starijih osoba smatra se rijetkom pojavom, ali sve je više radova koji pokazuju njegovu veću pojavnost, što je povezano i s produljenjem životne dobi. Spektar je kliničkih manifestacija spondiloartritisa kasnoga početka (engl. late-onset SpA) raznolik, ali ipak postoje određena posebna obilježja u odnosu na bolest koja nastupa u mlađoj dobi. Ta su obilježja najbolje proučena u aksijalnome spondiloartritisu/ankilozantnomu spondilitisu (AS), koji se uobičajeno pojavljuje u osoba mlađih od 40 do 45 godina, dok je nastup simptoma nakon 50. godine života rijetkost pa je dobna granica uvrštena i u novije klasifikacijske kriterije. Za ostale entitete SpA-a, uključivo psorijatični artritis (PsA), manje je podataka o kasnome početku, jer njihov nastup nije u toj mjeri povezan sa životnom dobi, iako i tu postoje određene spoznaje o obilježjima bolesti u tih bolesnika. Podatci o prevalenciji spondiloartritisa kasnoga početka nisu točno poznati, ali se pretpostavlja da bi ona mogla iznositi između 3 do 8% bolesnika.

Ključne riječi:
spondiloartritis; kasni početak; klinička slika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 147/148

Inflammatory rheumatic diseases in the elderly show certain specificities in terms of clinical picture and associated comorbidities which may influence their diagnosis and therapeutic decisions. The onset of spondyloarthritis (SpA) in the elderly is rare yet there is an increasing number of studies showing its higher incidence, which is also associated with longer life expectancy. The spectrum of clinical manifestations of late-onset arthritis (late-onset SpA) is diverse, but there are still some special features in relation to the disease that occurs at an earlier age. These features are best studied in axial spondyloarthritis / ankylosing spondylitis (AS), which usually occurs in people younger than 40-45 years, while the onset of symptoms after the age of 50 is rare, so the age limit is included in newer classification criteria. For other SpA entities, including psoriatic arthritis (PsA), there is less data on late-onset because their onset is not that much age-related as possible, although there is some knowledge about specific disease characteristics in these patients. Data on the prevalence of late-onset spondyloarthritis are not exact, but it is estimated to 3-8% of patients.

Key words:
clinical picture; late-onset; spondyloarthritis