MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Spolno prenosive urogenitalne infekcijeSexually transmitted urogenital infections

Višnja Škerk, Alemka Markotić

Iako su spolno prenosive bolesti (SPB) i infekcije (SPI) globalni javnozdravstveni problem, aktualno stanje raširenosti SPB-a u Hrvatskoj je razmjerno povoljno. Ono se može procijeniti prema podacima Epidemiološke službe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja prikuplja izvješća o oboljenjima od zaraznih bolesti u cijeloj zemlji. Klasične spolno prenosive bolesti potisnute su i rijetke. HIV-infekcija i AIDS drže se pod kontrolom i na niskoj su razini učestalosti. Današnji problem i važan stručnoznanstveni izazov u nas je određivanje stupnja utjecaja asimptomatskih i oligosimptomatskih SPI-a na kasniji nastanak kroničnih, teških bolesti i posljedica te na daljnje širenje SPI-a i SPB-a u populaciji. S tim u vezi važno je procijeniti kada i u kojim slučajevima treba provoditi antimikrobno liječenje. Za razmjerno povoljno stanje SPB-a u Hrvatskoj treba zahvaliti interdisciplinarnom kvalitetnom radu više medicinskih struka i sustavnim mjerama zdravstvene zaštite te ukupnom pozitivnom humanom stavu prema toj problematici. 

Ključne riječi:
spolno prenosive bolesti; urogenitalne infekcije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

Although sexually transmitted diseases (STDs) and infections (STIs) are a global public health problem, the current situation with STD in Croatia is relatively favourable, as shown from the reports of infectious disease cases collected by the Epidemiological Service of the Croatian Institute for Public Health at the national level. Classic STDs are suppressed and rare. HIV-infection and AIDS are kept under control and show low incidence rate. The main problem and important professional and scientific challenge today is the determination of the degree in which asymptomatic and oligosymptomatic STIs lead to the subsequent occurrence of chronic, severe illnesses and sequelae, as well as further spread of STIs and STDs in the population. In this regard, it is important to assess the timing and appropriateness of antimicrobial treatment. The current situation with regards to STD in Croatia is maintained due to high-quality interdisciplinary work and collaboration of different medical professions, systematic health care measures and overall positive humane attitude towards this problem. 

Key words:
sexually transmitted diseases; urogenital infections