MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Specijalistički ispit iz obiteljske medicine: teorijski okvir i iskustva u pripremi i izvođenjuFinal exams in family medicine in Croatia: theoretical framework and experience in implementation

Mladenka Vrcić-Keglević, Hrvoje Tiljak, Đurđica Kašuba Lazić, Goranka Petriček, Dragan Soldo, Zdravko Ebling, Rudika Gmajnić, Josip Lončar, Bruno Mazzi, Rikard Perinović

U izvođenju projekta „Usklađivanje obiteljske medicine s Europskim standardima uvođenjem obvezne specijalizacije“, razrađen je završni, specijalistički ispit. Ispit se sastoji od dvije faze: pripremne i završne. U pripremnoj fazi specijalizant treba prikupiti i priložiti dokaze o učenju i o praktičnom radu tijekom specijalizantskog staža u obliku portfolija, priložiti, k tome, završno mišljenje mentora o napretku tijekom specijalizantskog staža i profesionalnoj osposobljenosti, te osam eseja. Završna faza specijalističkog ispita sastoji se od tri dijela: pismenog ispita-testa, praktičnog ispita kliničkih vještina (objektivni strukturirani klinički ispit – OSKI) i usmenog ispita. Od 582 kandidata koji su pristupili završnoj fazi specijalističkog ispita, njih 84,4% je položilo u prvom pokušaju, 15,6 je ponavljalo pojedine dijelove ispita, te je ukupno 96,9% kandidata ispit i položilo, a 3,1% kandidata će ponavljati pojedine djelove ispita. 

Ključne riječi:
edukacija; obiteljska medicina; specijalizacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

Within the Project “Harmonisation of family medicine with EU standards introducing specialist training,“ a new curriculum was developed as well as a new specialist exam. The exam consists of two parts, preparatory and final. The preparatory part requires the trainee to collect the evidence of theoretical and practical learning outcomes in the form of assessment portfolio, provide the trainer’s report on the progress and assessment of professional competence and submit 8 written essays. In the final part, the trainee should pass a written exam (MCQ, EMQ) and objective structured clinical examination and take the oral exam in front of three-member examination committee. Until now, of 582 candidates who have applied for the exam, 84.4% have passed and 15.6% have to take parts of the exam again. Overall, 96.9% of the family medicine trainees have passed the exam. 

Key words:
education, medical, graduate; family practice; specialization