MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Smjernice za zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda u obiteljskoj mediciniGuidelines for the treatment of acute myocardial infarction, adapted to family medicine

Biserka Bergman Marković, Ines Diminić Lisica, Nikola Bulj

Zbrinjavanje bolesnika s akutnim infarktom miokarda (AIM) u obiteljskoj medicini počinje već pri postavljanju sumnje na mogući infarkt miokarda (IM). Liječnik obiteljske medicine (LOM) mora biti senzibiliziran na IM i kad simptomi s kojima pacijent dolazi nisu tipični. Daljnja procedura u zbrinjavanju bolesnika je standardizirana zbog ozbiljnosti problema, ugroze života te hitne intervencije. Svim pacijentima s bolom u prsnome košu potrebno je snimiti EKG unutar 10 minuta nakon dolaska u prvi kontakt s izvanbolničkom zdravstvenom službom (liječnik obiteljske medicine, medicinska sestra, djelatnik hitne medicinske službe ili druga osoba koja je obučena za hitne intervencije izvan bolnica) ili u hitnoj službi bolnice. Međutim, kako su minute dragocjene u spašavanju ljudskoga života, pacijente treba educirati u zvanju hitne službe, prije nego na odlazak LOM-u, jer se često gube dragocjene minute. Situacija je različita u ruralnim područjima ili na otocima, gdje je svaka pomoć liječnika dobrodošla. Nakon preboljenog IM-a mjere sekundarne prevencije od prvorazrednog su značenja sa zadaćom prevencije recidiva i sprječavanja kasnih komplikacija. One obuhvaćaju promjene životnoga stila, umanjivanje čimbenika rizika i farmakološku terapiju.

Ključne riječi:
akutni infarkt miokarda; obiteljska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

Management of myocardial infarction (MI) in general practice/family medicine (GP/FM) begins at the time that there is a suspected MI. A GP/FM physician must be sensitized to MI also when the symptoms are not typical. Further patient management procedures are standardized based on the severity of the problem, threat to life, and the emergency intervention. All patients with chest pain should have an ECG recording within 10 minutes of their first contact with the outpatient health care service (family doctor, nurse, emergency service worker or other person trained for emergency intervention outside the hospital) or emergency hospital service. However, as the minutes are precious in saving human life, patients need to be educated to contact emergency medical service before going to their GP. The approach is different in rural areas or on the islands, where help from the GPs is always welcome. After IM, secondary prevention measures are of top importance, aiming to prevent relapses and later complications. They include lifestyle changes, reduction of risk factors, and pharmacological therapy. 

Key words:
acute myocardial infarction; family medicine