MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Smjernice za psihosocijalne postupke i psihoterapiju u liječenju oboljelih od bipolarnog afektivnog poremećajaGuidelines for psychosocial interventions and psychotherapy in patients with bipolar affective disorder

Slađana Štrkalj- Ivezić, Ivan Urlić, Mate Mihanović, Branka Restek-Petrović

Terapijski standardi za primjenu psihosocijalnih metoda liječenja i psihoterapije kod bipolarnog afektivnog poremećaja su medicina bazirana na dokazima. Preporučuje se organizacija liječenja po modelu psihijatrije u zajednici, koja uključuje dostupnost odgovarajućih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, raznih službi i njihovu međusobnu suradnju te multidisciplinarni tim. Primjena sljedećih psihosocijalnih postupaka treba biti dio plana liječenja osoba oboljelih od bipolarnog afektivnog poremećaja a na temelju izrade individualnog plana liječenja: psihoedukacija, rad s obitelji, trening socijalnih vještina, case managment i psihoterapija. Principe psihosocijalne rehabilitacije, koji se temelje na osnaživanju, oporavku i kvaliteti života, treba koristiti kao osnovna načela/ciljeve u strategiji liječenja, neovisno o modelu organizacije psihijatrijske službe

Ključne riječi:
bipolarni poremećaj, psihijatrija u zajednici, psihoterapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1

Treatment standards for psychosocial interventions and psychotherapy for bipolar affective disorder are evidence-based. Community psychiatry is the recommended form of practice. An individual treatment plan developed for a person with bipolar disorder should include the following psychosocial interventions: psychoeducation, family work and family therapy, social skill training and case management. Cognitive behavioral therapy, psychodynamic therapy and other types of psychotherapy based on a comprehensive model and administered by competent therapists are also recommended. The treatment strategy should be based on empowerment, recovery and quality of life as the main principles of psychosocial rehabilitation, irrespective of the model of psychiatric care delivery

Key words:
bipolar disorder; community psychiatry; psychotherapy