Smjernice za liječenje ovisnosti o psihoaktivnim supstancijama (u obiteljskoj medicini)

Autor: Hrvoje Tiljak
Sažetak:

Hrvatski model liječenja bolesti ovisnosti podrazumijeva pristup liječenju ovisnosti kao i svakoj drugoj kroničnoj bolesti, odnosno naglašuje važnost liječenja u obiteljskoj medicini. Uz definicije bolesti ovisnosti, prikazana su pomagala u ranoj dijagnostici i pri razvijenoj bolesti ovisnosti: CAGE i AUDIT upitnik te Indeks ozbiljnosti bolesti ovisnosti (ASI-indeks). Opisani su djelovanje i kliničke indikacije za lijekove koje liječnik obiteljske medicine mora poznavati u liječenju bolesti ovisnosti: disulfiram, nalokson, naltrekson, metadon, buprenorfin i fiksna kombinacija naloksona i buprenorfina. Različiti programi liječenja lijekovima, kao i drugi oblici liječenja bolesti ovisnosti, prikazani su naglašujući ulogu liječnika obiteljske medicine u provođenju tih programa. S istim naglaskom prikazana su i hitna stanja vezana uz konzumaciju psihoaktivnih supstancija: akutna alkoholna intoksikacija s gubitkom svijesti, teška akutna intoksikacija opijatima (overdose), akutni alkoholni apstinencijski sindrom (delirium tremens) i apstinencijska kriza ovisnika o opijatima.

Ključne riječi:
dijagnostika; liječenje; obiteljska medicina; ovisnost; psihoaktivne supstancije

OGLAS