Smjernice za dijagnostiku i liječenje depresivnih poremećaja

Autor: Leonardo Bukmir, Martina Fišić, Branislava Popović, Aleksandar Ljubotina, Tina Zavidić
Sažetak:

Smjernice za dijagnostiku i liječenje depresivnih poremećaja uspješno implementiraju nove znanstvene spoznaje te promoviraju načela suvremene medicine zasnovane na dokazima. Podjednako su korisne kako u edukaciji tako i u rutinskom radu obiteljskoga liječnika. Olakšavaju postupanje u probiru (screening), postavljanju dijagnoze, procjeni rizika za suicid i potrebi za bolničkim liječenjem. Biopsihosocijalnim pristupom obiteljski liječnik planira i provodi individualno liječenje i prevenira moguće recidive bolesti. Psihofarmakološke smjernice temeljene su na znanstvenim činjenicama o terapijskoj učinkovitosti lijekova s preporukom prvoga, drugoga i trećeg izbora. Primjena antidepresiva treba biti individualizirana. Izbor i trajanje farmakoterapije ovisi o fazi bolesti, simptomima, komorbidnim stanjima. Posebna pozornost i prilagodba farmakoterapije potrebna je u djece i adolescenata te osoba starije životne dobi. U primjeni lijekova važno je praćenje preporuka stručnih društava te poznavanje potencijalnih nuspojava i interakcija s drugim lijekovima. Poboljšanje skrbi o toj skupini bolesnika moguće je uz razvijanje partnerskog odnosa liječnika i bolesnika. Bolesnici bi trebali preuzeti aktivniju ulogu u svom liječenju, čime se može bitno utjecati na kvalitetu liječenja. Obiteljski liječnik mora pratiti i evaluirati tijek liječenja, kako bi kvaliteta života osoba s depresivnim poremećajem bila što bolja.

Ključne riječi:
antidepresivi; depresija; smjernice