MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Smjernice za antibiotičko liječenje najčešćih infektivnih bolesti u obiteljskoj mediciniGuidelines for antibiotic treatment of the most common infectious diseases in family medicine

Nataša Mrduljaš-Đujić, Arjana Tambić-Andrašević, Nina Bašić-Marković, Roberta Marković, Marion Tomičić, Gazmend Bojaj, Gylxhan Hasani

Razvijanje nacionalnih smjernica za primjenu antibiotika kod najčešćih kliničkih sindroma znatan je doprinos racionalizaciji primjene antibiotika s ciljem razvoja strategije za kontrolu širenja rezistentnih bakterija. Sukladno smjernicama Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, penicilin V i G su prvi lijek izbora kod akutne grlobolje uzrokovane bakterijom Streptococcus pyogenes (β-hemolitički streptokok skupine A (BHS-A)). Akutni sinusitis (rinosinusitis) i akutni otitis media samolimitirajuće su bolesti i obično potaknute virusnom infekcijom gornjega respiratornoga sustava. Antibiotici nisu potrebni za većinu oboljelih. Komplikacije su rijetkost. Fenoksimetilpenicilin ili amoksicilin su prva linija liječenja. Prvi izbor za liječenje bakterijskih pneumonija je amoksicilin. Potrebno je liječiti sve simptomatske infekcije mokraćnoga sustava i asimptomatsku bakteriuriju u odabranih, primjenom najmanje toksičnoga, uskospektralnog i najjeftinijeg antimikrobnoga lijeka u adekvatnoj dozi i u dovoljno dugom razdoblju za eradikaciju infekcije.

Ključne riječi:
smjernice za antibiotičko liječenje; ISKRA-smjernice; NICE-smjernice; grlobolja; otitis; sinusitis; pneumonije; uroinfekcije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

The development of national guidelines for the use of antibiotics in the most common clinical syndromes is a significant contribution to the rationalization of antibiotic use. This is done with the aim of developing a strategy to control the spread of resistant bacteria. According to the guidelines of the Interdisciplinary Antibiotic Resistance Control Section (ISKRA) of the Ministry of Health of the Republic of Croatia, penicillin V and G are the first choices for acute sore throat caused by Streptococcus pyogenes (β-hemolytic streptococci of group A - BHS-A). Acute sinusitis (rhinosinusitis) and acute otitis media are self-limiting diseases, usually triggered by viral infections of the upper respiratory system. Antibiotics are not necessary for most patients. Complications are rare. Phenoxymethylpenicillin or amoxicillin are the first line of treatment. The first choice for treating bacterial pneumonia is amoxicillin. All symptomatic urinary tract infections and asymptomatic bacteriuria in selected patients should be treated, using the least-toxic, narrow-spectrum and cheapest antimicrobial drugs at an adequate dose and in a sufficiently long period of time to eradicate the infection.

Key words:
guidelines for antibiotic treatment; ISKRA guidelines; NICE guidelines; sore throat; otitis; sinusitis; pneumonia; urinary tract infections