Smjernice za analgeziju i anesteziju u trudnoći

Autor: Slobodan Mihaljević, Ljiljana Mihaljević
Sažetak:

Trudnoća je posebno stanje obilježeno brojnim fiziološkim i anatomskim promjenama ženinog organizma, koje uključuje postojanje najmanje još jednog života. Primjena analgezije i anestezije u trudnoći zahtijeva znanja i vještine iskusnog anesteziologa za njihovu provedbu ili za nadzor mlađega, manje iskusnog anesteziologa tijekom porođaja. Smjernice korištene u Zavodu za anesteziologiju i intenzivno liječenje Klinike za ženske bolesti KBC-a Zagreb, primijenjene za analgeziju i anesteziju u trudnoći, osiguravaju rad prema detaljno razrađenom postupniku. Pridržavanje smjernica doprinosi lakšem prevladavanju mogućih komplikacija koje se mogu pojaviti u provedbi postupka analgezije i anestezije u trudnoći i povećavaju sigurnost majke i dijeteta. Ujedno, smjernice omogućuju adekvatnu suradnju ginekologa porodničara i anesteziologa. 

Ključne riječi:
analgezija, anestezija, trudnoća

OGLAS