MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Pregledni članak  •  Liječenje boli HR ENG

Smjernice Europske federacije neuroloških društava (EFNS) za farmakološko liječenje neuropatske boli

Mira Fingler

HRVATSKO DRUŠTVO ZA LIJEČENJE BOLI , rukovodeći se preporukama Europske federacije neuroloških društava (EFNS), prihvatilo je smjernice EFNS-a za farmakološko liječenje neuropatske boli. U vremenu medicine temeljene na dokazima, prihvaćene smjernice predstavljaju osnovu racionalnog liječenja neuropatske boli. Donošenje smjernica nužan je korak na putu sveobuhvatnog interdisciplinarnog liječenja boli, unapređenja stručnog rada te kvalitete života bolesnika

Liječenje neuropatske boli i dalje nije riješeno na zadovoljavajući način unatoč izrazito velikom broju slučajeva. Radna skupina EFNS-a imala je za cilj procijeniti postojeće dokaze o farmakološkom liječenju neuropatske boli. Studije su identificirane prvo pretraživanjem baze podataka Cochrane, a zatim Medline. Studije su klasificirane prema etiologiji bolesti. Analizirane su sve kontrolirane studije klase I i II (prema klasifikaciji dokaza EFNS-a), dok su studije niže klase razmatrane samo u slučajevima u kojima nisu postojale one više razine. Analizirana je samo terapija koja se mogla ambulantno primjenjivati. Posebno se istraživalo učinke na simptome/znakove boli, kvalitetu života i komorbiditet. Većina randomiziranih kontroliranih studija uključivala je bolesnike s postherpetičnom neuralgijom (PHN) i bolnom polineuropatijom (PPN), uglavnom uzrokovanom šećernom bolešću. Veliki broj studija klase I osigurao je dokaz razine A o učinkovitosti tricikličkih antidepresiva, gabapentina, pregabalina i opioida te topičkog lidokaina (u PHN) i novijih antidepresiva, venlafaksina i duloksetina (u PPN). Proveden je mali broj kontroliranih studija kod centralne boli, neuralgije trigeminusa, ostalih bolnih stanja vezanih uz perifernu neuropatiju i neuropatske boli višestruke etiologije. Glavna periferna bolna stanja slično su dobro reagirala na tricikličke antidepresive, gabapentin i pregabalin, međutim neka stanja, kao primjerice HIV-u pridružena polineuropatija, teže reagiraju na terapiju. Postoji premalo studija centralne boli, kombinirane terapije i izravne usporedbe dvaju lijekova. Predlažemo da se u budućim ispitivanjima standardiziranim metodama procijeni kvaliteta života i simptomi ili znakovi boli.

Ključne riječi:
Centralna bol, neuropatska bol, bolni simptomi, bolna neuropatija, farmakološko liječenje, postherpetična neuralgija, kvaliteta života, neuralgija trigeminusa

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

Key words: