Slikovne pretrage u postavljanju dijagnoze COVID-19

OGLAS


Bolesti dišnog sustava uzrokovane infekcijom SARSCoV- 2 i dalje predstavljaju veliki dijagnostički izazov. Cochrane 2020. COVID-19 izdanje pokazalo je da su slikovne pretrage prsnog koša osjetljive i umjereno specifične za dijagnosticiranje COVID-19 bolesti. U ovu obnovljenu analizu uključena su nova relevantna istraživanja, a isključena su dizajnirana kao istraživanja parova kao i ona kojima nije bio cilj analizirati točnost dijagnostičke pretrage. Cilj ovog preglednog članka je procijeniti točnost slikovnih pretraga prsišta (računalna tomografija (CT), rendgen (RTG) i ultrazvuk) za dijagnosticiranje COVID-19 bolesti. U analizu su uključene sve vrste istraživanja osim istraživanja parova.

Uključeno je 51 istraživanje s 19.775 ispitanika za koje se sumnjalo da imaju COVID-19, a bolest je potvrđena u 10.155 (51%) slučajeva. Četrdeset sedam istraživanja analiziralo je jednu vrstu snimanja, a četiri su uključila dvije vrste. Sva istraživanja su za potvrdu dijagnoze koristila RT-PCR test (47 su koristila samo RT-PCR a četiri kombinaciju RT-PCR i drugih kriterija kao što su klinički znakovi, slikovna dijagnostika, postojanje pozitivnog kontakta). Istraživanja su provedena u Europi (33), Aziji (13), Sjevernoj (3) i Južnoj Americi (2); uključivala su samo odrasle (26), sve dobne skupine (21), samo djecu (1), starije od 70 godina (1) ili dob ispitanika nije navedena (2); u stacionarnih (2) i ambulantnih bolesnika (32), ili bez navedenog mjesta liječenja (17). Rizik od pristranosti bio je visok ili nejasan u 32 (63%) istraživanja s obzirom na odabir ispitanika, 40 (78%) istraživanja s obzirom na dijagnostički zlatni standard, 30 (59%) istraživanja s obzirom na indeksirani test i 24 (47 %) istraživanja s obzirom na protok ispitanika.

Osjetljivost CT-a prsnog koša (41 istraživanje, 16.133 ispitanika, 8110 (50%) slučajeva) bila je od 56,3 do 100%, a specifičnost od 25,4 do 97,4%. Skupna osjetljivost CT-a prsnog koša bila je 87,9% (95% interval pouzdanosti – CI 84,6 do 90,6), a skupna specifičnost 80% (95% CI 74,9 do 84,3). Devet istraživanja (2807 ispitanika, 1139 (41%) slučajeva) koristilo je sustav bodovanja COVID-19 u analizi CT slika (CO-RADS), koji za definiranje pozitivnosti koristi pet pragova. U CO-RADS analizi s uključivanjem pet pragova (sedam istraživanja) osjetljivost je bila od 41,5 do 77,9%, a skupna osjetljivost 67% (95% CI 56,4 do 76,2); specifičnost je bila od 83,5 do 96,2%; a skupna specifičnost 91,3% (95% CI 87,6 do 94). U CO-RADS analizi s uključivanjem četiri praga (sedam istraživanja) osjetljivost je bila od 56,3 do 92,9%, a skupna osjetljivost 83,5% (95% CI 74,4 do 89,7); specifičnost je bila od 77,2 do 90,4%, a skupna specifičnost 83,6% (95% CI 80,5 do 86,4).

Osjetljivost RTG snimanja prsnog koša (devet istraživanja, 3694 ispitanika, 2111 (57%) slučajeva) bila je od 51,9 do 94,4%, a specifičnost od 40,4 do 88,9%. Skupna osjetljivost RTG snimanja prsnog koša bila je 80,6% (95% CI 69,1 do 88,6), a skupna specifičnost 71,5% (95% CI 59,8 do 80,8). Osjetljivost ultrazvuka pluća (pet istraživanja, 446 ispitanika, 211 (47%) slučajeva) bila je od 68,2 do 96,8%, a specifičnost od 21,3 do 78,9%. Skupna osjetljivost ultrazvuka bila je 86,4% (95% CI 72,7 do 93,9), a skupna specifičnost 54,6% (95% CI 35,3 do 72,6). Na temelju neizravne usporedbe korištenjem svih uključenih istraživanja, CT prsnog koša imao je veću specifičnost od ultrazvuka. Neizravnom usporedbom CT-a i RTG-a prsnog koša ili RTG-a i ultrazvuka prsnog koša nije pronađena razlika u specifičnosti ili osjetljivosti.

Zaključak autora ovog preglednog članka je da je CT prsnog koša osjetljiv i umjereno specifičan u dijagnosticiranju COVID-19 bolesti. RTG prsnog koša umjereno je osjetljiv i umjereno specifičan za dijagnozu COVID-19 bolesti, dok je ultrazvuk prsnog koša osjetljiv, ali nije specifičan. Stoga bi se prednost u dijagnosticiranju bolesti trebala dati CT-u i ultrazvuku prsnog koša.

Buduća istraživanja o točnosti dijagnostičkih postupaka trebala bi unaprijed definirati pozitivan slikovni nalaz, uključiti izravne usporedbe različitih vrsta slikovnih pretraga i provoditi poboljšana izvještavanja (pisanje nalaza).


Islam N, Ebrahimzadeh E, Salameh JP, et al. Thoracic imaging tests for the diagnosis of COVID‐19. Cochrane Database Syst Rev 2021. March 16. CD013639.