Doppler perifernih arterija u hitnim indikacijama

Autor: Ana Marija Alduk, Ivan Gornik
Sažetak:

Ultrazvuk perifernih arterija u hitnim indikacijama ima važnu ulogu u procjeni arterijske patologije kod sumnje na akutnu ishemiju. U vrijeme naprednih slikovnih vaskularnih tehnika (CT, MR, angiografija) ultrazvučni pregled inicijalna je pretraga kojom se potvrđuju patologija i potreba za daljnjom dijagnostikom, no jednako važno, ultrazvučni pregled može otkloniti potrebu za pregledima više tehnološke razine i usmjeriti dijagnostiku u željenom smjeru.

Ključne riječi:
Doppler; hitna stanja; periferne arterije

OGLAS