"Dijetoterapija" - Darija Vranešić Bender i sur.

OGLAS


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja:
2023.
Format:
17 x 24 cm
Uvez:
tvrdi
Opseg:
570 stranica

Udžbenik „Dijetoterapija“, autorice prof. Darije Vranešić Bender i suradnika, prof. Željka Krznarića, dr. sc. Dine Ljubas Kelečić, Petre Vlak, mag. nutr., doc. dr. sc. Ane-Marije Liberati Pršo, prof. Zvonimira Šatalića, dr. sc. Ane Barišić i Irene Karas, mag. nutr., cjelovito obuhvaća brojne teme o dijetoterapiji, kliničkom nutricionizmu i znanosti o prehrani. Knjiga je prikladna za studente Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za obvezni predmet Dijetoterapija diplomskog studija Nutricionizam. Osim za studente Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, prikladna je i za studente medicinskih fakulteta te za druge srodne fakultete, kao i brojne liječnike, ljekarnike, nutricioniste i srodne profesije koje se u svakodnevnom radu susreću s tom problematikom. Djelo je metodički prilagođeno nastavnim cjelinama predmeta Dijetoterapija jer obuhvaća sve temeljne segmente stručne problematike.

Udžbenik je, prije svega, vrlo opsežan i sveobuhvatan. Podijeljen je u 15 poglavlja, a na kraju svakoga istaknute su ključne poruke koje pomažu studentima uočiti bitne elemente pojedinog gradiva. Osnovne cjeline koje djelo obrađuje su sljedeće: povijest znanosti o prehrani, osnove probave i metabolizma, nutritivni status u zdravlju i bolesti, dijetoterapijska načela, prehrana i dijetoterapija u pojedinim životnim ciklusima (starija dob, trudnoća i dojenje) te prehrana i dijetoterapija u bolestima probavnog sustava, bubrega, kardiovaskularnog sustava, odabranih reumatoloških bolesti, odabranih endokrinoloških, neuroloških i psihijatrijskih bolesti te bolesti dišnog sustava, kod malignih bolesti, šećerne bolesti, debljine i poremećaja hranjenja.

U pisanju udžbenika sudjelovalo je osam domaćih stručnjaka iz različitih znanstvenih područja i disciplina, poglavito nutricionizma, medicine i farmacije, te su komplementarnošću pridonijeli kvaliteti materijala.

Udžbenik studenta uvodi u tematiku kroz temeljne povijesne činjenice o znanosti o prehrani i liječenju hranom, potom se iznose temeljna načela probave i metabolizma koja su povezana s najčešćim nutritivnim poremećajima i bolestima. Poglavlje o nutritivnom statusu detaljno opisuje sve oblike nutritivnih disbalansa, metode procjene nutritivnog statusa te nutritivnog unosa i preporuka. Kroz dijetoterapijska načela objašnjeni su modeli rada i primjene nutritivne potpore, od dijetnog savjetovanja do artificijelnih oblika hranjenja bolesnika u sažetom obliku, što je prikladno za studente koji tek trebaju dobiti uvid u područja dijetoterapije. Budući da su bolesti probavnog sustava usko vezane uz modele prehrane i najčešće zahtijevaju prilagođenu nutritivnu potporu, tome su segmentu autori posvetili najveći dio sadržaja. Zbog sve veće učestalosti malignih bolesti i iznimnog zanimanja za prehranu onkoloških bolesnika, i tome je segmentu posvećena značajna pozornost: u poglavlju su prezentirani konkretni savjeti za onkološke bolesnike koje studenti trebaju naučiti prenijeti toj vulnerabilnoj skupini na jednostavan i primjenjiv način. Slijede poglavlja posvećena najučestalijim bolestima današnjice: šećernoj bolesti, debljini, kardiovaskularnim bolestima i metaboličkom sindromu, čiji su dijetoterapijski principi detaljno prezentirani i popraćeni oglednim dnevnim planovima prehrane uz izračune nutritivnih vrijednosti. Jelovnici su prikazani na kraju većine poglavlja kao ogledni primjeri za pojedine bolesti i stanja, što predstavlja jednostavan orijentir za kreiranje individualnih planova prehrane temeljen na teorijskim činjenicama i znanstvenim spoznajama iznesenim u tekstualnom dijelu svakog poglavlja.

Tekst nije ni jednostran niti kontroverzan te ne izaziva zabune kod početnika. Temelji se na najvažnijim literaturnim izvorima, pri čemu je često korištena i recentno objavljena literatura, a popis literature postoji nakon svakog poglavlja. Rukopis je opremljen brojnim prikazima korisnim za praktični rad i bolje usvajanje gradiva uz pomoć grafičkih i tabličnih prikaza.

Djelo je u cijelosti izvorno, koristi podatke koji su svojstveni za hrvatsko podneblje i u potpunosti je primjenjivo u praksi kliničkih nutricionista i dijetetičara koji skrbe o populaciji bolničkih i izvanbolničkih pacijenata odrasle dobi. S obzirom na to da ne postoji slično djelo takvoga opsega, udžbenik „Dijetoterapija“ predstavlja izniman znanstveni i stručni doprinos za studente i stručnjake.